29 jul 2016 06:00

29 jul 2016 06:00

Normalskörd väntas i Skaraborg

JORDBRUK: ”Utan den nederbörden hade vi haft ett annat läge”

Efter fjolårets rekordskördar i Sverige spås lägre volymer i år.
– Vi tror på en normalskörd i västra Sverige, säger Bengt Karlsson, regionchef hos Lantmännen.

Han är chef för den västra regionen där Skaraborg ingår och regnet som kom här före och runt midsommar var välbehövligt.

– Det i kombination med de lägre temperaturerna var nödvändigt i det läget. Utan den nederbörden hade vi haft ett annat läge i dag, säger Bengt Karlsson.

Bra vårsådd

Framförallt ser vårsådden bra ut i västra Sverige säger Bengt Karlsson.

– Vi fick en bra etablering och bra start för grödorna. Höstsådden blev något sen (in i oktober förr vissa) och övervintringen har varit jobbig främst för höstoljeväxterna där vi troligen kommer får en lägre skörd än normalt.

Totalt sett tror Bengt Karlsson på en normalskörd i Skaraborg, men förutsättningarna för högre proteinhalter i vete än i fjol bedöms som goda. Med högre proteinhalter kan vetet hålla som brödvete och ge den enskilde bonden högre intäkter.

– Nu hoppas vi på en positiv avmognadsprocess och skörd i mitten av augusti, säger Karlsson.

Så här ser Lantmännens första skördeprognos ut för olika delar av landet:

Södra Sverige har fått mindre nederbörd än Mellansverige. Prognosen visar på lägre skörd än normalt i södra Sverige.

Västra Sverige ser ut att gå mot en normal skörd. Grödorna är även friska utan större svampangrepp.

I östra Sverige har stora delar av Östergötland lidit av torka som resulterat i en skördepotential under medel. Södermanland och Gotland har fått mer regn och verkar gå mot en normalskörd.

Grödorna i Mellansverige har haft lite bättre förutsättningar och ser fina ut, framförallt de höstsådda grödorna. Där visar prognosen på normal till något lägre skörd än normalt.

I norra Sverige har de regionala variationerna varit stora och även skördepotentialen varierar mycket.

1,4 miljon ton lägre

Prognosen för hela Sverige tyder på en totalskörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd på cirka 5,26 miljoner ton. I fjol var rekordutfallet hela 6,6 miljoner ton, vilket var det största på 25 år.

Han är chef för den västra regionen där Skaraborg ingår och regnet som kom här före och runt midsommar var välbehövligt.

– Det i kombination med de lägre temperaturerna var nödvändigt i det läget. Utan den nederbörden hade vi haft ett annat läge i dag, säger Bengt Karlsson.

Bra vårsådd

Framförallt ser vårsådden bra ut i västra Sverige säger Bengt Karlsson.

– Vi fick en bra etablering och bra start för grödorna. Höstsådden blev något sen (in i oktober förr vissa) och övervintringen har varit jobbig främst för höstoljeväxterna där vi troligen kommer får en lägre skörd än normalt.

Totalt sett tror Bengt Karlsson på en normalskörd i Skaraborg, men förutsättningarna för högre proteinhalter i vete än i fjol bedöms som goda. Med högre proteinhalter kan vetet hålla som brödvete och ge den enskilde bonden högre intäkter.

– Nu hoppas vi på en positiv avmognadsprocess och skörd i mitten av augusti, säger Karlsson.

Så här ser Lantmännens första skördeprognos ut för olika delar av landet:

Södra Sverige har fått mindre nederbörd än Mellansverige. Prognosen visar på lägre skörd än normalt i södra Sverige.

Västra Sverige ser ut att gå mot en normal skörd. Grödorna är även friska utan större svampangrepp.

I östra Sverige har stora delar av Östergötland lidit av torka som resulterat i en skördepotential under medel. Södermanland och Gotland har fått mer regn och verkar gå mot en normalskörd.

Grödorna i Mellansverige har haft lite bättre förutsättningar och ser fina ut, framförallt de höstsådda grödorna. Där visar prognosen på normal till något lägre skörd än normalt.

I norra Sverige har de regionala variationerna varit stora och även skördepotentialen varierar mycket.

1,4 miljon ton lägre

Prognosen för hela Sverige tyder på en totalskörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd på cirka 5,26 miljoner ton. I fjol var rekordutfallet hela 6,6 miljoner ton, vilket var det största på 25 år.