30 jul 2016 06:00

30 jul 2016 06:00

Skatt på solenergi slår hårt mot sjukhussatsning i Skövde

SKÖVDE: Kilowattimmar skattas med 30 öre från och med juli

Den 1 juli infördes en ny skatt för solenergi. Något som kommer påverka satsningen på solpaneler vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.
– Man kanske kunde ha beskattat något som är lite smutsigare för miljön än solenergi, säger Hans Kardell, energiingenjör på Västfastigheter.

Från politiskt håll har man valt att från och med den 1 juli 2016 beskatta solcellsanläggningar som uppnår 255 kilowatt eller mer. Då beskattas varje kilowattimme med 30 öre.

I och med den nya beskattningen påverkas Västra Götalandsregionen då man arbetar för fullt med att installera solpaneler för att nå sitt mål om att halvera energiförbrukningen fram till 2030.

2030 ska regionen kunna stå för en produktionskapacitet på tre gigawatt.

– Det är klart att det inte gör det lättare att nå målet men det försvårar inte arbetet. Dock kan lönsamheten bli annorlunda för ett sådant projekt som görs vid Skaraborgs sjukhus. Vi hurrade inte precis när vi fick reda på förslaget, säger Kristina Käck, enhetschef för energi och miljö på Västfastigheter.

Uppnår man kapaciteten på tre gigawatt i regionen så kommer skatten att ligga på en miljon kronor per år.

Politiskt beslut

I ett steg att nå målet har man hittills uppfört solpaneler på ett område av 4 500 kvadratmeter vid sjukhuset i Skövde. Panelerna finns både på en del av sjukhusets ena byggnad samt över personalparkeringen.

Man väntar också på klartecken för att bygga ytterligare paneler så att man når 7 000 kvadratmeter.

– Både våra projekt och beskattningen bestäms på politiskt nivå. Har de sagt att det ska vara så här så följer vi självklart det. Men enligt min personliga åsikt kanske man kunde ha beskattat något som är lite smutsigare för miljön än solenergi, säger Hans Kardell, energiingenjör på Västfastigheter.

Hans Kardell är involverad i projektet med solpaneler vid sjukhuset och menar att beskattningen kommer märkas av längre fram.

– När det gäller den egenproducerade elen för sjukhuset så kommer beskattningen att förlänga den tänkta tiden då man skulle ha tjänat in investeringen.

Tidigare har man beräknat att det ska ta 21 år innan man har tjänat in investeringen.

Från politiskt håll har man valt att från och med den 1 juli 2016 beskatta solcellsanläggningar som uppnår 255 kilowatt eller mer. Då beskattas varje kilowattimme med 30 öre.

I och med den nya beskattningen påverkas Västra Götalandsregionen då man arbetar för fullt med att installera solpaneler för att nå sitt mål om att halvera energiförbrukningen fram till 2030.

2030 ska regionen kunna stå för en produktionskapacitet på tre gigawatt.

– Det är klart att det inte gör det lättare att nå målet men det försvårar inte arbetet. Dock kan lönsamheten bli annorlunda för ett sådant projekt som görs vid Skaraborgs sjukhus. Vi hurrade inte precis när vi fick reda på förslaget, säger Kristina Käck, enhetschef för energi och miljö på Västfastigheter.

Uppnår man kapaciteten på tre gigawatt i regionen så kommer skatten att ligga på en miljon kronor per år.

Politiskt beslut

I ett steg att nå målet har man hittills uppfört solpaneler på ett område av 4 500 kvadratmeter vid sjukhuset i Skövde. Panelerna finns både på en del av sjukhusets ena byggnad samt över personalparkeringen.

Man väntar också på klartecken för att bygga ytterligare paneler så att man når 7 000 kvadratmeter.

– Både våra projekt och beskattningen bestäms på politiskt nivå. Har de sagt att det ska vara så här så följer vi självklart det. Men enligt min personliga åsikt kanske man kunde ha beskattat något som är lite smutsigare för miljön än solenergi, säger Hans Kardell, energiingenjör på Västfastigheter.

Hans Kardell är involverad i projektet med solpaneler vid sjukhuset och menar att beskattningen kommer märkas av längre fram.

– När det gäller den egenproducerade elen för sjukhuset så kommer beskattningen att förlänga den tänkta tiden då man skulle ha tjänat in investeringen.

Tidigare har man beräknat att det ska ta 21 år innan man har tjänat in investeringen.

  • Joacim F Kaiberger

Satsningen vid Skaraborgs sjukhus

Avslutade installeringar: Hittills har man byggt solpaneler på byggnad 2 samt över personalparkeringen. Solpanelerna täcker cirka 4 500 kvadratmeter.

Pågående installeringar: Just nu väntar man på klartecken på att bygga fler solpaneler över personalparkeringen. Dessa ska täcka cirka 2 500 kvadratmeter.

Kommande installeringar: Man har påbörjat planer på fler paneler men inget är bestämt i nuläget.

Källa: Västfastigheter