01 aug 2016 17:13

01 aug 2016 20:04

Dumpningsproblem vid nästan var fjärde återvinningsstation

SÖDRA RYD: Tv-apparat och köksdelar på fel plats

Någon har dumpat skräp vid en återvinningsstation i Södra Ryd. Vid de gröna behållarna ligger en tv-apparat och delar av något som ser ut att komma från ett kök.

Dumpningarna har troligen skett under förra veckan och i helgen hörde flera läsare av sig till SLA med starka synpunkter:

– Jag blev förbannad, ledsen, förvånad och stum på en gång av det jag såg. Det ligger allt som oftast lite osorterat material kring kontainrarna som hör hemma någon annanstans men det förorsakar som mest bara lite irritation. I dag tog fan priset, skriver en man i ett mail.

Behållarna är tänkta för material som papper, tidningar, plast och glas. I övrigt hänvisas allmänheten till Risängen eller andra miljöstationer.

Plastpulka

Den här återvinningsstationen ligger mellan Fredriksbergsvägen och Mjölmossevägen. Förutom tv och kök hänger en plastpulka ut från en container och i gräset ligger flera svarta soppåsar med oklart innehåll.

Nedskräpningen är anmäld av privatpersoner till FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar för cirka 6 000 stationer över hela landet. Nedskräpning är ett återkommande problem.

– Vid 20 till 25 procent av våra stationer har vi problem tid till annan, säger Annica Dahlberg, kommunikationschef vid FTI.

Hon tror att okunskap många gånger är orsaken till att dumpningar sker och berättar att företaget prövat med informationskampanjer och övervakning.

– Men bäst effekt får vi när fastighetsägare eller närboende engageras. I Göteborg har vi prövat ett nytt projekt där miljövärdar utsett bland boende som ofta är ute i området. De ska kunna agera som sakkunniga.

Dumpningarna medför stora städkostnader som i förlängningen leder till prisökningar i butik.

Polisanmäler ibland

Polisanmälningar fungerar sällan menar FTI.

– Oftast blir de avslutade utan åtgärd och många gånger finns inga spår efter den som dumpat. Finns det spår via kuvert eller annat polisanmäler vi eller skriver brev till vederbörande om att det inte är tillåtet, säger Dahlberg.

Dumpningarna har troligen skett under förra veckan och i helgen hörde flera läsare av sig till SLA med starka synpunkter:

– Jag blev förbannad, ledsen, förvånad och stum på en gång av det jag såg. Det ligger allt som oftast lite osorterat material kring kontainrarna som hör hemma någon annanstans men det förorsakar som mest bara lite irritation. I dag tog fan priset, skriver en man i ett mail.

Behållarna är tänkta för material som papper, tidningar, plast och glas. I övrigt hänvisas allmänheten till Risängen eller andra miljöstationer.

Plastpulka

Den här återvinningsstationen ligger mellan Fredriksbergsvägen och Mjölmossevägen. Förutom tv och kök hänger en plastpulka ut från en container och i gräset ligger flera svarta soppåsar med oklart innehåll.

Nedskräpningen är anmäld av privatpersoner till FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar för cirka 6 000 stationer över hela landet. Nedskräpning är ett återkommande problem.

– Vid 20 till 25 procent av våra stationer har vi problem tid till annan, säger Annica Dahlberg, kommunikationschef vid FTI.

Hon tror att okunskap många gånger är orsaken till att dumpningar sker och berättar att företaget prövat med informationskampanjer och övervakning.

– Men bäst effekt får vi när fastighetsägare eller närboende engageras. I Göteborg har vi prövat ett nytt projekt där miljövärdar utsett bland boende som ofta är ute i området. De ska kunna agera som sakkunniga.

Dumpningarna medför stora städkostnader som i förlängningen leder till prisökningar i butik.

Polisanmäler ibland

Polisanmälningar fungerar sällan menar FTI.

– Oftast blir de avslutade utan åtgärd och många gånger finns inga spår efter den som dumpat. Finns det spår via kuvert eller annat polisanmäler vi eller skriver brev till vederbörande om att det inte är tillåtet, säger Dahlberg.