01 aug 2016 17:12

01 aug 2016 17:12

Förlorade synen under vårdtiden

IVO: Kortison kunde ha hjälpt

En patient på Skaraborgs sjukhus förlorade synen under sin vårdtid på sjukhus.
Ärendet lex Maria-anmäldes men Inspektionen för vård och omsorg avslutade, Ivo, fallet.

Patienten kom till sjukhuset med bland annat synrubbningar, sväljningssvårigheter och ett förhöjt infektionsvärde.

Blödningar

Tidigare hade patienten drabbats av en blödningar mellan skallbenet och hjärnan.

Under den andra vårddagens kväll försämrades patientens syn och en fortsatt utredning förordades. Den skulle påbörjas dagen därpå.

Men när patienten vaknade dagen efter som var synen helt borta på båda sidor.

Inflammation

Orsaken var en inflammation i tinningsartären. Synbortfallet hade, enligt Ivos beslut, kunnat förebyggas med behandling av kortisionpreparat.

Skaraborgs sjukhus anmälde, enligt lex Maria, händelsen till Ivo.

När Skas hade skickat in kompletterande handlingar konstaterade Ivo att Skas fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Förbättringar

Bland annat förtydligade Skas innebörden av förbättringarna som gjorts, avseende rutiner, kompetens och rekrytering, för att något liknande inte ska inträffa på nytt.

Patienten kom till sjukhuset med bland annat synrubbningar, sväljningssvårigheter och ett förhöjt infektionsvärde.

Blödningar

Tidigare hade patienten drabbats av en blödningar mellan skallbenet och hjärnan.

Under den andra vårddagens kväll försämrades patientens syn och en fortsatt utredning förordades. Den skulle påbörjas dagen därpå.

Men när patienten vaknade dagen efter som var synen helt borta på båda sidor.

Inflammation

Orsaken var en inflammation i tinningsartären. Synbortfallet hade, enligt Ivos beslut, kunnat förebyggas med behandling av kortisionpreparat.

Skaraborgs sjukhus anmälde, enligt lex Maria, händelsen till Ivo.

När Skas hade skickat in kompletterande handlingar konstaterade Ivo att Skas fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Förbättringar

Bland annat förtydligade Skas innebörden av förbättringarna som gjorts, avseende rutiner, kompetens och rekrytering, för att något liknande inte ska inträffa på nytt.