01 aug 2016 10:18

05 aug 2016 10:00

Otjänligt vatten i Stora badviken

SKÖVDE: Kommunen avråder från bad

Skövde kommun avråder från bad i Stora badviken i Simsjön. Vattenprover visar att vattnet är otjänligt.

Det är vattenproverna från den 27 juli som visar att halten av tarmbakterien intestinala enterokocker är mycket hög. Resultaten från proverna nådde Skövde kommun på söndagskvällen.

På måndag morgon gick kommunen ut med information om att allmänheten avråds från att bada i Stora badviken. Den höga bakteriehalten gör att det är lätt att bli sjuk för den som får i sig vatten.

– Man kan få magont eller diarréer, säger Frida Anderstedt, enhetschef inom Skövde fritid.

Nytt prov på tisdag

Normalt tas vattenprover var tionde dag, men nu är en ny provtagning beställd till tisdag.

– Förhoppningsvis kan vi få ett svar på dessa på torsdag för att se om vi behöver dra i gång en större undersökning eller inte, säger hon.

Frida Anderstedt säger att hon haft en dialog med Miljösamverkan östra Skaraborg om situationen och att man är överens om att de vidtagna åtgärderna räcker i nuläget.

– Vattenproverna från Villeviken och Herrekvarn är fina och där avråder vi inte från bad, säger Anderstedt.

Intestinala enterokocker är en tarmbakterie, men varför halterna av den har höjts så kraftig vet man inte med säkerhet. Troligen är orsaken avföring från människor eller djur. En större samling fåglar eller en vattensamling som blir stillastående kan orsaka lokalt höga värden.

Under måndagen satte Skövde kommun upp skyltar där badsugna avråds från att bada i Stora badviken. När SLA är på plats på måndagsförmiddagen finns inte en badgäst så långt ögat når, men blåsten inbjöd inte heller till bad.

– Vi har ju andra fina bad i Skövde kommun och vill man kontrollera sin badplats innan man åker och badar rekommenderar jag Havs- och vattenmyndighetens hemsida där vi uppdaterar löpande, säger Anderstedt.

Havs- och vattenmyndighetens hemsida hittar du här.

Det är vattenproverna från den 27 juli som visar att halten av tarmbakterien intestinala enterokocker är mycket hög. Resultaten från proverna nådde Skövde kommun på söndagskvällen.

På måndag morgon gick kommunen ut med information om att allmänheten avråds från att bada i Stora badviken. Den höga bakteriehalten gör att det är lätt att bli sjuk för den som får i sig vatten.

– Man kan få magont eller diarréer, säger Frida Anderstedt, enhetschef inom Skövde fritid.

Nytt prov på tisdag

Normalt tas vattenprover var tionde dag, men nu är en ny provtagning beställd till tisdag.

– Förhoppningsvis kan vi få ett svar på dessa på torsdag för att se om vi behöver dra i gång en större undersökning eller inte, säger hon.

Frida Anderstedt säger att hon haft en dialog med Miljösamverkan östra Skaraborg om situationen och att man är överens om att de vidtagna åtgärderna räcker i nuläget.

– Vattenproverna från Villeviken och Herrekvarn är fina och där avråder vi inte från bad, säger Anderstedt.

Intestinala enterokocker är en tarmbakterie, men varför halterna av den har höjts så kraftig vet man inte med säkerhet. Troligen är orsaken avföring från människor eller djur. En större samling fåglar eller en vattensamling som blir stillastående kan orsaka lokalt höga värden.

Under måndagen satte Skövde kommun upp skyltar där badsugna avråds från att bada i Stora badviken. När SLA är på plats på måndagsförmiddagen finns inte en badgäst så långt ögat når, men blåsten inbjöd inte heller till bad.

– Vi har ju andra fina bad i Skövde kommun och vill man kontrollera sin badplats innan man åker och badar rekommenderar jag Havs- och vattenmyndighetens hemsida där vi uppdaterar löpande, säger Anderstedt.

Havs- och vattenmyndighetens hemsida hittar du här.