01 aug 2016 06:00

01 aug 2016 06:00

På jakt efter giftig metall

SKÖVDE: Reningsverket vill stoppa nya kadmiumdumpningar

I flera år har personalen vid reningsverket i Skövde upptäckt höga halter av kadmium i avloppsvattnet.
Nu går man på offensiven för att spåra dumpningar av den giftiga tungmetallen.

Sedan i juni har en särskild provtagningsutrustning lagts ut på strategiska platser i avloppsnätet för att försöka spåra var kadmiumet kommer ifrån om det skulle dyka upp även i sommar.

Tidigare år har de allvarliga dumpningarna upptäckts under juli och augusti månad.

Misstankarna pekar på att det är någon verksamhet eller företag som ligger bakom utsläppet.

Inget napp än

Mätningarna har pågått sedan i juni och än så länge finns inga indikationer på att någon dumpning skett i sommar. Provsvaren från den utrustning som sänkts ned i avloppsnätet dröjer ytterligare tid, men i de dagliga proverna som tas vid Stadskvarns avloppsreningsverk har inga onormalt förhöjda värden noterats.

– Vi kommer fortsätta spåra även om vi inte upptäcker något i år, men vi är ju faktiskt glada om vi inte hittar något. Reningsverket är inte är gjort för att ta hand om kadmium, säger Andreas Johansson, processingenjör vid Stadskvarns avloppsreningsverk.

Förstördes

Att få stopp på kadmiumutsläppen är viktigt. Slammet som återstår efter att reningsprocessen tagit hand om Skövdebornas bajs innehåller mycket kväve och fosfor.

Näringsämnen som kan återföras till åkrarna som gödsel, men då får inte slammet innehålla höga halter kadmium eller andra gifter. Förra året förstörde kadmiumdumpningen 800 ton slam och delar av det kom dessutom ut på åkrarna på grund av att entreprenören hann sprida slammet innan analyserna var klara. Att destruera slammet kostade upp mot en halv miljon kronor den gången.

Kontroversiellt

Att avloppsslam sprids på åkrarna är kontroversiellt och kritikerna menar att miljögifter hamnar i jordbruksmarken och tas upp i de grödor som odlas. Motståndet har funnits bland annat i Skaraborg där LRF Skaraborg år 2010 ville att riksstämman skulle säga nej till certifierat slam.

Politiskt driver man på dock på för att använda slammet, Riksdagen har i sina miljömål beslutat att 60 procent av den fosfor som förs bort från åkermarken ska återföras. Även i Skövde finns politiska mål om att slammet ska återföras enligt kretsloppstanken. Andreas Johansson och hans kollegor har som uppgift att skapa ett så rent slam som möjligt.

– Vårt mål är inte bara att ligga nära gränsvärdena utan vi vill ligga långt under för att göra så lite miljöpåverkan som möjligt, säger Johansson.

Andra risker

– I dag har de flesta av Sveriges kommuner god koll på tungmetallerna, men nu går man vidare och tittar på andra risker som lyfts fram.

Medicinrester och smittbärande mikroorganismer är exempel. Stadskvarn värmebehandlar (hygieniserar) sedan några månader tillbaka slammet i syfte att döda av smittoalstrande mikroorganismer. I dag är det inget krav, men det kan bli på sikt.

Många tusen ton

Kretsloppstanken är ett skäl att återföra avloppsslam är ett skäl, ekonomin ett annat. Skövde kommun betalar i år några miljoner kronor per år för att bli av med slammet. En upphandlad entreprenör får betalt för att hämta och avsätta slammet.

Alternativen skulle kunna bli dyrare i framtiden. Bara i Skövde skapas 5 000 ton slam per år.

Det kadmium som inte binds i slammet går vidare ut i vattnet till Mörkebäcken, Tidan och till slut Vänern och kan orsaka skador.

Häll inte ut

För Andreas Johansson är därför rådet enkelt.

– Står man med en flaska med något ämne som man inte vet vad man ska göra med bör den naturliga tanken vara att åka till miljöstationen, inte hälla det i avloppet.

Sedan i juni har en särskild provtagningsutrustning lagts ut på strategiska platser i avloppsnätet för att försöka spåra var kadmiumet kommer ifrån om det skulle dyka upp även i sommar.

Tidigare år har de allvarliga dumpningarna upptäckts under juli och augusti månad.

Misstankarna pekar på att det är någon verksamhet eller företag som ligger bakom utsläppet.

Inget napp än

Mätningarna har pågått sedan i juni och än så länge finns inga indikationer på att någon dumpning skett i sommar. Provsvaren från den utrustning som sänkts ned i avloppsnätet dröjer ytterligare tid, men i de dagliga proverna som tas vid Stadskvarns avloppsreningsverk har inga onormalt förhöjda värden noterats.

– Vi kommer fortsätta spåra även om vi inte upptäcker något i år, men vi är ju faktiskt glada om vi inte hittar något. Reningsverket är inte är gjort för att ta hand om kadmium, säger Andreas Johansson, processingenjör vid Stadskvarns avloppsreningsverk.

Förstördes

Att få stopp på kadmiumutsläppen är viktigt. Slammet som återstår efter att reningsprocessen tagit hand om Skövdebornas bajs innehåller mycket kväve och fosfor.

Näringsämnen som kan återföras till åkrarna som gödsel, men då får inte slammet innehålla höga halter kadmium eller andra gifter. Förra året förstörde kadmiumdumpningen 800 ton slam och delar av det kom dessutom ut på åkrarna på grund av att entreprenören hann sprida slammet innan analyserna var klara. Att destruera slammet kostade upp mot en halv miljon kronor den gången.

Kontroversiellt

Att avloppsslam sprids på åkrarna är kontroversiellt och kritikerna menar att miljögifter hamnar i jordbruksmarken och tas upp i de grödor som odlas. Motståndet har funnits bland annat i Skaraborg där LRF Skaraborg år 2010 ville att riksstämman skulle säga nej till certifierat slam.

Politiskt driver man på dock på för att använda slammet, Riksdagen har i sina miljömål beslutat att 60 procent av den fosfor som förs bort från åkermarken ska återföras. Även i Skövde finns politiska mål om att slammet ska återföras enligt kretsloppstanken. Andreas Johansson och hans kollegor har som uppgift att skapa ett så rent slam som möjligt.

– Vårt mål är inte bara att ligga nära gränsvärdena utan vi vill ligga långt under för att göra så lite miljöpåverkan som möjligt, säger Johansson.

Andra risker

– I dag har de flesta av Sveriges kommuner god koll på tungmetallerna, men nu går man vidare och tittar på andra risker som lyfts fram.

Medicinrester och smittbärande mikroorganismer är exempel. Stadskvarn värmebehandlar (hygieniserar) sedan några månader tillbaka slammet i syfte att döda av smittoalstrande mikroorganismer. I dag är det inget krav, men det kan bli på sikt.

Många tusen ton

Kretsloppstanken är ett skäl att återföra avloppsslam är ett skäl, ekonomin ett annat. Skövde kommun betalar i år några miljoner kronor per år för att bli av med slammet. En upphandlad entreprenör får betalt för att hämta och avsätta slammet.

Alternativen skulle kunna bli dyrare i framtiden. Bara i Skövde skapas 5 000 ton slam per år.

Det kadmium som inte binds i slammet går vidare ut i vattnet till Mörkebäcken, Tidan och till slut Vänern och kan orsaka skador.

Häll inte ut

För Andreas Johansson är därför rådet enkelt.

– Står man med en flaska med något ämne som man inte vet vad man ska göra med bör den naturliga tanken vara att åka till miljöstationen, inte hälla det i avloppet.

Fakta

Kadmium (Cd) är ett metalliskt grundämne som finns naturligt i jorden och som inte kan brytas ner. Fram till slutet av 1970-talet användes det flitigt vid till exempel galvanisering av stål. I dag är användningen hårt reglerad, men kadmium får fortfarande användas i nickel- kadmiumbatterier och som färgpigment i konstnärsfärger.

Källa: Naturvårdsverket