02 aug 2016 17:22

02 aug 2016 17:22

Liberalerna vill ändra Jonssons Cementabeslut

SKÖVDE

Folkpartiet i Skövde går emot kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonssons (M) yttrande till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, angående Cementa.

Jonsson beslutade på delegation i juni att Skövde kommuns tidigare yttrande ska gälla även när frågan prövas av MÖD i höst. Hon hade heller inget emot att saken prövas med förtur och att tillståndet får tas i bruk utan att domen vunnit laga kraft.

Skövde kommun fick inte anstånd av domstolen och därför tog Jonsson beslutet på delegation, men det kräver ett godkännande av kommunstyrelsen den 15 augusti för att bli giltigt.

Inför det sammanträdet begär nu Liberalerna i Skövde att kommunens ursprungliga yttrande från 2013 ska gälla. Liberalerna vill inte heller att förtur ska gälla för målet i MD.

Det skriver Liberalernas Ulla-Britt Hagström i ett ändringsyrkande inför nästa kommunstyrelsesammanträde då kommunens yttrande formellt ska beslutas.

Jonsson beslutade på delegation i juni att Skövde kommuns tidigare yttrande ska gälla även när frågan prövas av MÖD i höst. Hon hade heller inget emot att saken prövas med förtur och att tillståndet får tas i bruk utan att domen vunnit laga kraft.

Skövde kommun fick inte anstånd av domstolen och därför tog Jonsson beslutet på delegation, men det kräver ett godkännande av kommunstyrelsen den 15 augusti för att bli giltigt.

Inför det sammanträdet begär nu Liberalerna i Skövde att kommunens ursprungliga yttrande från 2013 ska gälla. Liberalerna vill inte heller att förtur ska gälla för målet i MD.

Det skriver Liberalernas Ulla-Britt Hagström i ett ändringsyrkande inför nästa kommunstyrelsesammanträde då kommunens yttrande formellt ska beslutas.