02 aug 2016 17:22

02 aug 2016 17:22

Lokal utbildning bromsar utflyttning

SKÖVDE: Kontakter med näringslivet är viktigt

Forskning visar att högskolor kan bromsa utflyttning från landsbygden.
För att fler ska stanna hoppas David Seiving, ordförande i Näringslivsforum Skövde, att högskolan satsar ännu mer på kontakter med näringslivet.

I en ny studie på Agrifood economics centre, som samlar forskare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, har man undersökt om den regionala högskoleexpansionen har fått fler att stanna kvar på landsbygden.

Studien visar att de som studerar på en högskola som ligger nära hemkommunen med större sannolikhet bor kvar i sin hemkommun senare i livet.

Tillgång till kompetens

– Om fler studenter väljer en lokal högskola i stället för ett stort universitet kan utflyttningen av högutbildade bromsas. Då krävs att de regionala högskolorna håller hög kvalitet och är attraktiva för studenterna, säger Martin Nordin, docent i nationalekonomi.

David Seiving är ordförande i Näringslivsforum Skövde. Han tycker att det är tydligt att utflyttningen minskar, och att det ger lokala företag tillgång till kompetens som man kanske inte annars hade haft.

– Jag tror också att man kan få fler att välja studier på en högre nivå. En regional högskola gynnar arbetsmarknaden i hela regionen och kan även få den effekten att människor som flyttar hit för att studera stannar kvar.

På frågan vad han tror att Högskolan i Skövde ska utveckla för att få ännu fler att stanna, föreslår David Seiving en utveckling av kontakterna med näringslivet.

– Hitta ett strukturerat sätt i kontakterna med näringslivet som gäller alla studenter. Det finns fina exempel på enskilda program, men man skulle kunna systematisera det.

– Det är också viktigt att högskolan har utbildningar som gör att studenterna får jobb.

I en ny studie på Agrifood economics centre, som samlar forskare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, har man undersökt om den regionala högskoleexpansionen har fått fler att stanna kvar på landsbygden.

Studien visar att de som studerar på en högskola som ligger nära hemkommunen med större sannolikhet bor kvar i sin hemkommun senare i livet.

Tillgång till kompetens

– Om fler studenter väljer en lokal högskola i stället för ett stort universitet kan utflyttningen av högutbildade bromsas. Då krävs att de regionala högskolorna håller hög kvalitet och är attraktiva för studenterna, säger Martin Nordin, docent i nationalekonomi.

David Seiving är ordförande i Näringslivsforum Skövde. Han tycker att det är tydligt att utflyttningen minskar, och att det ger lokala företag tillgång till kompetens som man kanske inte annars hade haft.

– Jag tror också att man kan få fler att välja studier på en högre nivå. En regional högskola gynnar arbetsmarknaden i hela regionen och kan även få den effekten att människor som flyttar hit för att studera stannar kvar.

På frågan vad han tror att Högskolan i Skövde ska utveckla för att få ännu fler att stanna, föreslår David Seiving en utveckling av kontakterna med näringslivet.

– Hitta ett strukturerat sätt i kontakterna med näringslivet som gäller alla studenter. Det finns fina exempel på enskilda program, men man skulle kunna systematisera det.

– Det är också viktigt att högskolan har utbildningar som gör att studenterna får jobb.