02 aug 2016 14:11

02 aug 2016 14:11

Rörigt vid nya rondellbygget

TRAFIK: "Omläggningsarbetet är förvirrande"

Nu är bygget av rondellen vid Aspö igång. Men det har varit en ganska rörig inledning.
– Omläggningsarbetet är förvirrande. Markeringarna är bristfälliga och det uppstår situationer som kan bli farliga, säger bilisten Kjell Gustafsson.

I måndags rullade rondellbygget igång. Men bilister har hört av sig både till kommunen och SLA om den i deras tycke undermåliga omläggningen av trafiken. Bland annat är det trångt på Gamla Törebodavägen där det ena körfältet är avstängt för att grävmaskinerna och lastbilarna ska kunna ta sig fram.

– Det är för smalt där bilarna möts, man måste ta gång- och cykelbanan i anspråk, vilket var tanken, det är asfalterat där, säger Kjell Gustafsson.

Skyltar

Framkomligheten på Gamla Törebodavägen kommer vara begränsad fram till sista september enligt planen. När SLA besökte platsen på tisdagsförmiddagen hade man satt upp orangea skyltar för att leda trafikanterna in på alternativa vägar.

Man höll också på att måla linjer på Vadsboleden där bilisterna under två månader kommer få samsas i ett körfält

Synpunkter

SLA skrev tidigare i somras om rondellbygget och gångbron över Vadsboleden vid Aspö där det byggs bostäder på båda sidorna av vägen. Tanken är att man ska komma lättare ut på leden och att bron ska göra det säkrare för cyklister och gångtrafikanter att ta sig över den hårt trafikerade vägen.

Men det hela har alltså börjat lite rörigt. Chefen för Sektor Service i Skövde kommun, Karl Alexandersson, säger att man fått in flera samtal.

– Det är många som ringer och har synpunkter på omledningen. Man tycker att det är otydligt skyltat. Men vi är inte klara, utan håller på att skylta, förklarar han och fortsätter:

– Sen sitter det väl i ryggmärgen om man alltid har svängt åt ett visst håll. Men det ska bli tydligare.

”Ha förståelse”

Han uppger vidare att trafiken kommer att rulla på på leden under byggperioden och att det är mest de som ska in till bostadskvarteren som drabbas.

– Vi kan inte utesluta att det kommer att bli köer, det är mycket trafik på Vadsboleden.

Alexandersson uppmanar bilisterna att lätta på gasen.

– Kör lugnt och ha viss förståelse för arbetet som ska genomföras. Det görs för att det ska bli bättre sedan. Det gäller att se ljuset i tunneln.

Trafikplatsen förväntas vara körbar innan årsskiftet. I januari börjar rondellen utsmyckas med liknande kalkstensmurar som i dag finns i Lillegårdsrondellen och Badhusrondellen. Belysning ska också sättas upp och träd planteras.

Arbetet ska vara helt klart i maj nästa år.

I måndags rullade rondellbygget igång. Men bilister har hört av sig både till kommunen och SLA om den i deras tycke undermåliga omläggningen av trafiken. Bland annat är det trångt på Gamla Törebodavägen där det ena körfältet är avstängt för att grävmaskinerna och lastbilarna ska kunna ta sig fram.

– Det är för smalt där bilarna möts, man måste ta gång- och cykelbanan i anspråk, vilket var tanken, det är asfalterat där, säger Kjell Gustafsson.

Skyltar

Framkomligheten på Gamla Törebodavägen kommer vara begränsad fram till sista september enligt planen. När SLA besökte platsen på tisdagsförmiddagen hade man satt upp orangea skyltar för att leda trafikanterna in på alternativa vägar.

Man höll också på att måla linjer på Vadsboleden där bilisterna under två månader kommer få samsas i ett körfält

Synpunkter

SLA skrev tidigare i somras om rondellbygget och gångbron över Vadsboleden vid Aspö där det byggs bostäder på båda sidorna av vägen. Tanken är att man ska komma lättare ut på leden och att bron ska göra det säkrare för cyklister och gångtrafikanter att ta sig över den hårt trafikerade vägen.

Men det hela har alltså börjat lite rörigt. Chefen för Sektor Service i Skövde kommun, Karl Alexandersson, säger att man fått in flera samtal.

– Det är många som ringer och har synpunkter på omledningen. Man tycker att det är otydligt skyltat. Men vi är inte klara, utan håller på att skylta, förklarar han och fortsätter:

– Sen sitter det väl i ryggmärgen om man alltid har svängt åt ett visst håll. Men det ska bli tydligare.

”Ha förståelse”

Han uppger vidare att trafiken kommer att rulla på på leden under byggperioden och att det är mest de som ska in till bostadskvarteren som drabbas.

– Vi kan inte utesluta att det kommer att bli köer, det är mycket trafik på Vadsboleden.

Alexandersson uppmanar bilisterna att lätta på gasen.

– Kör lugnt och ha viss förståelse för arbetet som ska genomföras. Det görs för att det ska bli bättre sedan. Det gäller att se ljuset i tunneln.

Trafikplatsen förväntas vara körbar innan årsskiftet. I januari börjar rondellen utsmyckas med liknande kalkstensmurar som i dag finns i Lillegårdsrondellen och Badhusrondellen. Belysning ska också sättas upp och träd planteras.

Arbetet ska vara helt klart i maj nästa år.