04 aug 2016 16:11

04 aug 2016 16:12

Fågeldammen ska muddras

SKÖVDE: Gammalt bottensediment ska tas bort

Fågeldammen i Boulognerskogen liknar mer och mer ett träsk, och är i stort behov av omsorg.
Det tycker även Skövde kommun som vill rensa sjön.

Just nu är det ganska lite vatten i dammen och fler och fler vattenväxter sticker toppen över ytan. Fåglarnas tänkta tillhåll ser alltmer igenväxt ut.

Vill muddra

Gatu- och parkenheten på Skövde kommun har gjort en anmälan hos länsstyrelsen om att få muddra dammen och göra den något djupare, från en meter till 1,30 meter.

Arbetet beräknas ske i oktober då antalet besökare i parken är lågt.

Musslor i dammen

Tanken är att först tömma ut vattnet i Mörkebäcken, via kulverten under Boulognersjön, och sedan ta bort det fleråriga bottensedimentet.

I samband med rensningen ska man ta prover på vattnet och sedimentet samt inventera förekomsten och arttillhörigheten hos de musslor som finns i dammen.

Under arbetets gång kommer bottensedimentet att läggas i en hög på en av gräsytorna i närheten i väntan på att forslas bort.

Bygga vall

Eventuellt, om massorna är lämpliga för ändamålet, ska man bygga en vall vid gångvägen från Ekedal. Den kan fungera som fördröjningsområde för dagvattenhanteringen.

Miljösamverkan östra Skaraborg har nu möjlighet att yttra sig innan parkenheten får klartecken från länsstyrelsen.

Just nu är det ganska lite vatten i dammen och fler och fler vattenväxter sticker toppen över ytan. Fåglarnas tänkta tillhåll ser alltmer igenväxt ut.

Vill muddra

Gatu- och parkenheten på Skövde kommun har gjort en anmälan hos länsstyrelsen om att få muddra dammen och göra den något djupare, från en meter till 1,30 meter.

Arbetet beräknas ske i oktober då antalet besökare i parken är lågt.

Musslor i dammen

Tanken är att först tömma ut vattnet i Mörkebäcken, via kulverten under Boulognersjön, och sedan ta bort det fleråriga bottensedimentet.

I samband med rensningen ska man ta prover på vattnet och sedimentet samt inventera förekomsten och arttillhörigheten hos de musslor som finns i dammen.

Under arbetets gång kommer bottensedimentet att läggas i en hög på en av gräsytorna i närheten i väntan på att forslas bort.

Bygga vall

Eventuellt, om massorna är lämpliga för ändamålet, ska man bygga en vall vid gångvägen från Ekedal. Den kan fungera som fördröjningsområde för dagvattenhanteringen.

Miljösamverkan östra Skaraborg har nu möjlighet att yttra sig innan parkenheten får klartecken från länsstyrelsen.