04 aug 2016 11:08

04 aug 2016 11:08

Orenat vatten rann ut i Lången

TIMMERSDALA: Strömavbrott orsakade utsläpp

Vid ett strömavbrott släppte reningsverket i Timmersdala ut knappt 20 kubikmeter orenat avloppsvatten.
– Det är såpass lite att det inte märks, säger Leif Augustsson, driftingenjör på Stadskvarn.

Det var i måndags som reningsverket i Timmersdala drabbades av ett strömavbrott och under cirka tre timmar rann orenat avloppsvatten ut i Lången.

Påverkar inte naturen

Utsläppet från reningsverket gick ut i sjön där den rinner ut i Kräftån, och där hamnade knappt 20 kubikmeter orenat avloppsvatten.

– Det är såpass lite så att det inte märks. Det är heller inget som påverkar naturen, säger Leif Augustsson, driftingenjör på Stadskvarn.

Inget bad i närheten

– Där utsläppet gick ut är vattnet i ständig rörelse och det finns heller inget bad i närheten.

Orenade utsläpp från reningsverket i Timmersdala är ovanliga.

– Det är så sällan sådant här händer och man måste ha en helhetsbild. Skulle det hända varje dag så vore det en annan sak.

Olyckligt

– Senast vi hade ett likartat utsläpp var ungefär ett och ett halvt år sedan.

Utsläppet den här gången berodde på ett strömavbrott men på grund av olyckliga omständigheter startade inte reservaggregatet.

Ingen reservström

– Det blev en snedbelastning så att en fas försvann och några säkringar gick. Om alla tre faserna hade försvunnit så hade reservaggregatet gått in.

Har rapporterats

Alla orenade utsläpp från reningsverk är anmälningspliktiga och en rapport om händelsen har kommit in till Miljösamverkan östra Skaraborg.

Det var i måndags som reningsverket i Timmersdala drabbades av ett strömavbrott och under cirka tre timmar rann orenat avloppsvatten ut i Lången.

Påverkar inte naturen

Utsläppet från reningsverket gick ut i sjön där den rinner ut i Kräftån, och där hamnade knappt 20 kubikmeter orenat avloppsvatten.

– Det är såpass lite så att det inte märks. Det är heller inget som påverkar naturen, säger Leif Augustsson, driftingenjör på Stadskvarn.

Inget bad i närheten

– Där utsläppet gick ut är vattnet i ständig rörelse och det finns heller inget bad i närheten.

Orenade utsläpp från reningsverket i Timmersdala är ovanliga.

– Det är så sällan sådant här händer och man måste ha en helhetsbild. Skulle det hända varje dag så vore det en annan sak.

Olyckligt

– Senast vi hade ett likartat utsläpp var ungefär ett och ett halvt år sedan.

Utsläppet den här gången berodde på ett strömavbrott men på grund av olyckliga omständigheter startade inte reservaggregatet.

Ingen reservström

– Det blev en snedbelastning så att en fas försvann och några säkringar gick. Om alla tre faserna hade försvunnit så hade reservaggregatet gått in.

Har rapporterats

Alla orenade utsläpp från reningsverk är anmälningspliktiga och en rapport om händelsen har kommit in till Miljösamverkan östra Skaraborg.