05 aug 2016 14:25

05 aug 2016 14:25

3 594 studenter antagna till Högskolan i Skövde

SKÖVDE: Kurserna minskar och programmen ökar

1 800 studenter har antagits till programmen på Högskolan i Skövde efter det andra urvalet. Förra hösten var siffran 1 799.

Det andra urvalet inför höstens studier på landets lärosäten är nu klar och totalt har drygt 237 000 studenter antagits till de olika utbildningarna. Det är en minskning med cirka 3 000 personer jämfört med förra året.

På Högskolan i Skövde är antalet antagna i princip lika stort den här hösten jämfört med den förra. Det skiljer endast en student, 1 800 jämfört med 1 799 2015.

Antalet behöriga som sökte ett program i första hand minskade dock i Skövde i år jämfört med förra året.

Till höstterminen 2016 sökte 2 591 personer och förra hösten var motsvarande siffra 2 973.

Prioriterar program

– Ungdomskullarna har gått ner. Samma sak såg vi på gymnasiet för några år sedan, sa prorektor Lena Mårtensson till SLA i mitten av juli när det första antagningsbeskedet hade kommit.

Att ett av programmen tagits bort kan vara en annan orsak till tappet. Man valde att ta bort Socialpsykologiska programmet när skolans grundutbildningsuppdrag och de ekonomiska resurserna minskade.

När det gäller kurser hade Högskolan i Skövde 1 638 behöriga förstahandssökande förra hösten och man tog in 2 186 studenter. I år ligger motsvarande siffror på 1 246 och 1 794. Högskolan i Skövde har i år valt att prioritera studenter på programmen.

Statistiken kommer från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Det andra urvalet inför höstens studier på landets lärosäten är nu klar och totalt har drygt 237 000 studenter antagits till de olika utbildningarna. Det är en minskning med cirka 3 000 personer jämfört med förra året.

På Högskolan i Skövde är antalet antagna i princip lika stort den här hösten jämfört med den förra. Det skiljer endast en student, 1 800 jämfört med 1 799 2015.

Antalet behöriga som sökte ett program i första hand minskade dock i Skövde i år jämfört med förra året.

Till höstterminen 2016 sökte 2 591 personer och förra hösten var motsvarande siffra 2 973.

Prioriterar program

– Ungdomskullarna har gått ner. Samma sak såg vi på gymnasiet för några år sedan, sa prorektor Lena Mårtensson till SLA i mitten av juli när det första antagningsbeskedet hade kommit.

Att ett av programmen tagits bort kan vara en annan orsak till tappet. Man valde att ta bort Socialpsykologiska programmet när skolans grundutbildningsuppdrag och de ekonomiska resurserna minskade.

När det gäller kurser hade Högskolan i Skövde 1 638 behöriga förstahandssökande förra hösten och man tog in 2 186 studenter. I år ligger motsvarande siffror på 1 246 och 1 794. Högskolan i Skövde har i år valt att prioritera studenter på programmen.

Statistiken kommer från Universitets- och högskolerådet (UHR).