05 aug 2016 13:43

05 aug 2016 13:43

Möte i Våmbsdalen

SKÖVDE: Liberalerna agerar

Liberalerna Skövde bjuder in ledamöterna i kommunfullmäktige till en vandring i området där Cementa ansökt om utökad brytning av kalksten.

Enligt ett förslag till yttrande till Mark- och miljööverdomstolen föreslår kommunstyrelsen att Cementa ska få starta brytningen innan förhandlingarna i oktober och innan domen fallit. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens möte den 15 augusti

Liberalerna gillar inte förslaget och vill ge kommunpolitikerna möjlighet att besöka området och få information om hur brytningen påverkar området.

Representanter från Naturskyddsföreningen och Närverket rädda Våmbsdalen kommer att medverka under måndagens möte.

Enligt ett förslag till yttrande till Mark- och miljööverdomstolen föreslår kommunstyrelsen att Cementa ska få starta brytningen innan förhandlingarna i oktober och innan domen fallit. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens möte den 15 augusti

Liberalerna gillar inte förslaget och vill ge kommunpolitikerna möjlighet att besöka området och få information om hur brytningen påverkar området.

Representanter från Naturskyddsföreningen och Närverket rädda Våmbsdalen kommer att medverka under måndagens möte.