06 aug 2016 15:28

06 aug 2016 15:28

Här får 1880-talssågen nytt liv igen

VRETENSlumpen räddade kvar ett populärt industriminne

Det var nära att Wretens såg revs på 1980-talet, men slumpen räddade anläggningen som i dag är en av de bäst bevarade i sitt slag i Sverige.
– Hade det inte varit för Erik Julihn hade jag nog rivit den, berättar Fredrik Posse, ägare till Wretens egendom.

Sågen som byggdes på 1880-talet tillhör gården, men Fredrik – som tog över ägandet på 1970-talet – hade tröttnat på att se byggnaden förfalla. 1972 hade legosågningen dött ut och anläggningens togs helt ur bruk.

– Men en dag passerade en man som heter Erik Julihn på vägen och det är tack vare hans intresse som sågen blev kvar. Han såg till att vi kunde söka pengar från Riksantikvarieämbetet och fick möjlighet att rusta upp den, berättar Fredrik, som i dag är mycket glad över att sågen blev kvar.

– Det hade ju varit förfärligt om den hade rivits, säger Posse.

Erik Julihn, bosatt i Skövde, är civilekonom och industrihistorisk konsult. Han sitter i styrelsen för Svenska industriminnesföreningen.

Efter renoveringen är det starka ideella krafter i en avdelning av Vretens bygdegårdsförening som underhåller sågen. Kent Karlsson och Börje Gustafsson är två av de eldsjälar som lägger många timmar på anläggningen.

Anläggningen beskrivs dem som unik i Sverige tack vare att den inte är ombyggd invändigt och på grund av sin storlek.

Sågen har funnits med i klassiska tv-serien Träpatronerna.

Att öppna upp anläggningen och visa den för allmänheten har genom åren blivit en tradition och i lördags var det många nyfikna som sökte sig till Vreten för att få se hur dåtidens sågning gick till.

Nu drivs visserligen anläggningen på elektricitet, men i övrigt är sågverket intakt.

– Det är också en trevlig dag där många Vretenbor och tidigare Vretenbor får möjlighet att träffas, säger Fredrik Posse.

Sågen som byggdes på 1880-talet tillhör gården, men Fredrik – som tog över ägandet på 1970-talet – hade tröttnat på att se byggnaden förfalla. 1972 hade legosågningen dött ut och anläggningens togs helt ur bruk.

– Men en dag passerade en man som heter Erik Julihn på vägen och det är tack vare hans intresse som sågen blev kvar. Han såg till att vi kunde söka pengar från Riksantikvarieämbetet och fick möjlighet att rusta upp den, berättar Fredrik, som i dag är mycket glad över att sågen blev kvar.

– Det hade ju varit förfärligt om den hade rivits, säger Posse.

Erik Julihn, bosatt i Skövde, är civilekonom och industrihistorisk konsult. Han sitter i styrelsen för Svenska industriminnesföreningen.

Efter renoveringen är det starka ideella krafter i en avdelning av Vretens bygdegårdsförening som underhåller sågen. Kent Karlsson och Börje Gustafsson är två av de eldsjälar som lägger många timmar på anläggningen.

Anläggningen beskrivs dem som unik i Sverige tack vare att den inte är ombyggd invändigt och på grund av sin storlek.

Sågen har funnits med i klassiska tv-serien Träpatronerna.

Att öppna upp anläggningen och visa den för allmänheten har genom åren blivit en tradition och i lördags var det många nyfikna som sökte sig till Vreten för att få se hur dåtidens sågning gick till.

Nu drivs visserligen anläggningen på elektricitet, men i övrigt är sågverket intakt.

– Det är också en trevlig dag där många Vretenbor och tidigare Vretenbor får möjlighet att träffas, säger Fredrik Posse.

Sågen sköts av en arbetsgrupp i Vretens bygdegårdsförening. Den invigdes i slutet av 1880-talet och var i bruk i nästan 85 år. 1982, när verksamheten legat nere i över ett decennium restaurerades sågen. I samma veva byggnadsminnesförklarades sågverket.

Tidigare drevs sågen av en ångmaskin, men inte längre. Nu drivs den med elektricitet.