07 aug 2016 20:56

07 aug 2016 20:56

Läste Edit Södergrans texter

SJOGERSTAD

Folkkära skådespelerskan Stina Ekblad och gitarristen David Härenstam var söndagens gäster i serien Musik på Billingen.

De uppträdde med sitt program i en fullsatt Sjogerstads kyrka. Programmet – som bygger på Edit Södergrans texter – har fått lovord och har framförts bland annat på Stockholm slott.

De uppträdde med sitt program i en fullsatt Sjogerstads kyrka. Programmet – som bygger på Edit Södergrans texter – har fått lovord och har framförts bland annat på Stockholm slott.