09 aug 2016 15:22

09 aug 2016 15:22

Får fick för lite mat

SKÖVDE

En fårägare i Skövde föreläggs nu av länsstyrelsen att se till att fåren får tillräckligt med mat och att de uppnår ett godtagbart hull.

Länsstyrelsen kontrollerade gården i mars i år. Då konstaterades brister i djurhållningen och ägaren till fåren lovade att åtgärda dem.

Vid kontrollen framkom det att det saknades foderhäck och att grovfodret låg på ströbädden, något som gör att fodret blir nedtrampat och smutsigt. Kraftfodret serverades på ett sådant sätt att alla får inte kom åt att äta av det.

Vid den uppföljande kontrollen i juni konstaterade länsstyrelsens representant att bristerna kvarstod och att några av fåren var för magra. En av de magra tackorna hade dessutom, sedan cirka ett år, en utväxt på ena spenen. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga ägaren att dagligen ge fåren lämpligt foder samt se till att de får godtagbart hull.

Länsstyrelsen kontrollerade gården i mars i år. Då konstaterades brister i djurhållningen och ägaren till fåren lovade att åtgärda dem.

Vid kontrollen framkom det att det saknades foderhäck och att grovfodret låg på ströbädden, något som gör att fodret blir nedtrampat och smutsigt. Kraftfodret serverades på ett sådant sätt att alla får inte kom åt att äta av det.

Vid den uppföljande kontrollen i juni konstaterade länsstyrelsens representant att bristerna kvarstod och att några av fåren var för magra. En av de magra tackorna hade dessutom, sedan cirka ett år, en utväxt på ena spenen. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga ägaren att dagligen ge fåren lämpligt foder samt se till att de får godtagbart hull.