09 aug 2016 12:00

09 aug 2016 12:00

Laddar för Askebergadagen

TIDAN

Musik, kägelspel och information om området. Det står på programmet när den traditionella Askebergadagen arrangeras till helgen.

Askebergagruppen bjuder även i år in intresserade till Askebergadagen som arrangeras på lördag eftermiddag.

Sedan några år har evenemanget ägt rum den andra lördagen i augusti och gruppen räknar med ett hundratal besökare.

– Töreboda spelmanslag kommer att underhålla och vi ska informera om vad vi vet om platsen, vad vi tror och vad vi vill ta reda på, berättar Lars Johansson, sammankallande i Askebergagruppen.

Alla besökare uppmanas att ta med egen fikakorg och man räknar även med att kunna spela kägelspel, som är föregångaren till bowling.

– Om det skulle bli regn så finns det en lada i närheten som vi kan vara i.

Scannar kungens hög

Askebergagruppen fick nyligen en miljon kronor från Leader östra Skaraborg till ett nytt projekt.

Bland annat ska man göra en scanning med markradar av kung Ranes hög vid Flistad kyrka, och i Askeberga vill man ta borrprov i marken.

Gruppen ska även samarbeta med Högskolan i Skövde när det gäller nya digitala upplevelser som utgår från Askeberga skeppssättning och kung Ranes hög.

Barnkalas vid stenarna

Rent generellt märker Askebergagruppen att besöksantalet vid stenarna ökar.

– Kyrkan är där någon gång varje sommar och det har varit både bröllop och dop. Det har också varit ett barnkalas där. Det är ju helt perfekt med alla stora stenar som man kan klättra på, säger Lars Johansson.

Askebergagruppen bjuder även i år in intresserade till Askebergadagen som arrangeras på lördag eftermiddag.

Sedan några år har evenemanget ägt rum den andra lördagen i augusti och gruppen räknar med ett hundratal besökare.

– Töreboda spelmanslag kommer att underhålla och vi ska informera om vad vi vet om platsen, vad vi tror och vad vi vill ta reda på, berättar Lars Johansson, sammankallande i Askebergagruppen.

Alla besökare uppmanas att ta med egen fikakorg och man räknar även med att kunna spela kägelspel, som är föregångaren till bowling.

– Om det skulle bli regn så finns det en lada i närheten som vi kan vara i.

Scannar kungens hög

Askebergagruppen fick nyligen en miljon kronor från Leader östra Skaraborg till ett nytt projekt.

Bland annat ska man göra en scanning med markradar av kung Ranes hög vid Flistad kyrka, och i Askeberga vill man ta borrprov i marken.

Gruppen ska även samarbeta med Högskolan i Skövde när det gäller nya digitala upplevelser som utgår från Askeberga skeppssättning och kung Ranes hög.

Barnkalas vid stenarna

Rent generellt märker Askebergagruppen att besöksantalet vid stenarna ökar.

– Kyrkan är där någon gång varje sommar och det har varit både bröllop och dop. Det har också varit ett barnkalas där. Det är ju helt perfekt med alla stora stenar som man kan klättra på, säger Lars Johansson.