09 aug 2016 16:46

09 aug 2016 16:46

Studenter och slöjdare i pilotprojekt

SKÖVDE

Studenterna på högskolan och Skaraborgs hemslöjdsförening ska slöjda tillsammans.
Vid insparken startar det nya projektet Do it together.

Intresset för hemslöjd ökar och det är något som Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund vill dra nytta av i syfte att förnya hemslöjden.

Med Postkodlotteriet som delfinansiär startar de nu sex olika projekt runt om i landet, och ett av dem finns i Skövde.

Arbeta i workshops

Här ska Skaraborgs hemslöjdsförening samarbeta med högskolan och allt drar i gång i samband med att höstens nya studenter ska introduceras.

– På introduktionsdagen ska vi ha ett stort tält på campus där många slöjdare ska finnas på plats. Där kan studenterna till exempel brodera på sina overaller eller tälja något, säger Birgitta Carlsson, ordförande i föreningen.

En naturlig länk mellan hemslöjdsföreningen och högskolan är Anita Kjellström, lektor i pedagogik, och även styrelseledamot i föreningen.

– Vi ska mötas på campus och sedan arbeta vidare i workshops under hösten. En för textilslöjd och en för trä och smide.

Träffarna kommer att ske i samarbete med GSP Makerspace, en förening inom Gothia science park där medlemmarna kan testa olika kreativa idéer i lokalen där det finns diverse utrustning.

”Otroligt positivt”

Pilotprojektet, som heter Do it together, kommer att pågå i cirka ett och ett halvt år. Förutom ideella krafter ska man även samarbeta med studieförbund.

– Meningen är att vi ska hitta hållbara former för samarbetet, säger Anita Kjellström.

Från studenternas sida är man mycket glada över projektet.

– Introduktionen handlar ju om att lära känna nya människor, så det här är otroligt positivt, säger Mattias Lindblad, studentkårens ordförande.

Intresset för hemslöjd ökar och det är något som Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund vill dra nytta av i syfte att förnya hemslöjden.

Med Postkodlotteriet som delfinansiär startar de nu sex olika projekt runt om i landet, och ett av dem finns i Skövde.

Arbeta i workshops

Här ska Skaraborgs hemslöjdsförening samarbeta med högskolan och allt drar i gång i samband med att höstens nya studenter ska introduceras.

– På introduktionsdagen ska vi ha ett stort tält på campus där många slöjdare ska finnas på plats. Där kan studenterna till exempel brodera på sina overaller eller tälja något, säger Birgitta Carlsson, ordförande i föreningen.

En naturlig länk mellan hemslöjdsföreningen och högskolan är Anita Kjellström, lektor i pedagogik, och även styrelseledamot i föreningen.

– Vi ska mötas på campus och sedan arbeta vidare i workshops under hösten. En för textilslöjd och en för trä och smide.

Träffarna kommer att ske i samarbete med GSP Makerspace, en förening inom Gothia science park där medlemmarna kan testa olika kreativa idéer i lokalen där det finns diverse utrustning.

”Otroligt positivt”

Pilotprojektet, som heter Do it together, kommer att pågå i cirka ett och ett halvt år. Förutom ideella krafter ska man även samarbeta med studieförbund.

– Meningen är att vi ska hitta hållbara former för samarbetet, säger Anita Kjellström.

Från studenternas sida är man mycket glada över projektet.

– Introduktionen handlar ju om att lära känna nya människor, så det här är otroligt positivt, säger Mattias Lindblad, studentkårens ordförande.