10 aug 2016 06:00

10 aug 2016 06:00

Kommunen söker Billingenpartner

BILLINGEN: Upphandlar entreprenör för utbyggnad av fritidsområdet

Skövde kommun vill genomföra utbyggnaden av Billingens fritidsområde i ett partneringsamarbete med en entreprenör.

Sedan tidigare har kommunfullmäktige godkänt en avsiktsförklaring om samarbete med First Hotel Billingehus om storsatsningen på fritidsområdet. De skarpa avtalen med hotellet är inte beslutade än.

Kommunen har dock redan inlett en upphandling för att hitta en entreprenör till jobbet.

– Vi ska vara förbereda att teckna avtal med en partneringentreprenör när de politiska besluten har tagits, förklarar fastighetschefen Ingemar Linusson.

Samarbetar

Partnering innebär enkelt utryckt att kommunen från grunden vill genomföra projektet i hop med en entreprenör. I stället för att kommunen projekterar och sedan tar in anbud på entreprenaden görs utredningen i hop med en partner.

– Tillsammans med entreprenören utreder vi i detalj tekniker och kostnader för vad kommunen vill bygga. Vi ska se till att budget och ambition stämmer överens, säger Linusson.

Alliansen i Skövde vill satsa 150 miljoner kronor i utbygganden som bland annat omfattar nya konstsnöspår, utbyggnad av slalombacken och renovering av utomhusbadet.

I fas två går parterna in i ett entreprenadskede. Den som vunnit upphandlingen för fas ett får option på att bygga de nya anläggningarna.

Vad är fördelen?

– Den stora vinsten är att vi får in kompetens för att utreda på hur vi tekniskt och ekonomiskt optimalt kan utföra de olika delarna och att vi kan hitta de lösningarna innan vi sätter spaden i backen, säger Linusson.

Under hösten ska också bestämmas vilken ordning utbyggnaden ska ske.

Sista dag för att lämna anbud är den 11 augusti. Ett led i att avgöra vilken anbud som ska antas är bland annat intervjuer med anbudsgivarna.

Sedan tidigare har kommunfullmäktige godkänt en avsiktsförklaring om samarbete med First Hotel Billingehus om storsatsningen på fritidsområdet. De skarpa avtalen med hotellet är inte beslutade än.

Kommunen har dock redan inlett en upphandling för att hitta en entreprenör till jobbet.

– Vi ska vara förbereda att teckna avtal med en partneringentreprenör när de politiska besluten har tagits, förklarar fastighetschefen Ingemar Linusson.

Samarbetar

Partnering innebär enkelt utryckt att kommunen från grunden vill genomföra projektet i hop med en entreprenör. I stället för att kommunen projekterar och sedan tar in anbud på entreprenaden görs utredningen i hop med en partner.

– Tillsammans med entreprenören utreder vi i detalj tekniker och kostnader för vad kommunen vill bygga. Vi ska se till att budget och ambition stämmer överens, säger Linusson.

Alliansen i Skövde vill satsa 150 miljoner kronor i utbygganden som bland annat omfattar nya konstsnöspår, utbyggnad av slalombacken och renovering av utomhusbadet.

I fas två går parterna in i ett entreprenadskede. Den som vunnit upphandlingen för fas ett får option på att bygga de nya anläggningarna.

Vad är fördelen?

– Den stora vinsten är att vi får in kompetens för att utreda på hur vi tekniskt och ekonomiskt optimalt kan utföra de olika delarna och att vi kan hitta de lösningarna innan vi sätter spaden i backen, säger Linusson.

Under hösten ska också bestämmas vilken ordning utbyggnaden ska ske.

Sista dag för att lämna anbud är den 11 augusti. Ett led i att avgöra vilken anbud som ska antas är bland annat intervjuer med anbudsgivarna.