10 aug 2016 06:00

10 aug 2016 06:00

Konsten ska renoveras

SKÖVDE: Nu satsas pengar på vård av den offentliga konsten

Konstenheten ska nu kunna satsa på att vårda den offentliga konsten i Skövde. Med ett helt nytt penninganslag ska skulpturer och tavlor kunna renoveras i tid, med ett planerat underhåll slipper man dyra överraskningar i framtiden.
– Men det kommer att ta lång tid, kanske flera år att komma i kapp renoveringsbehovet, säger konstchef Thomas Oldrell.

Anslaget som är nytt för i år kommer att ge Konstenheten en egen handlingsfrihet att bestämma vad som behöver göras med de olika konstverken i Skövde. Det nya anslaget är på 100 000 kronor under 2016, och för de kommande två åren läggs det till pengar för att slutligen nå en budget om 300 000 kronor per år.

– Förut har vi fått äska pengar i förvaltningen för ett projekt, nu slipper vi det med en egen budget för underhåll, säger Thomas Oldrell. Vi kan ha pengarna till ett planerat underhåll av skulpturer och annan offentlig konst i kommunen. Annars blir det lite som att strunta i att serva bilen, det blir dyrt senare, säger han.

Projektet har börjat med att beta av restaureringen av konstverken vid Ekedals äldreboende, här finns konstverk som skadats vid byggnation. Det är en bild som monterats på fönsterglas som ska bytas ut, samt ett vindspel i entrén som har rustats upp.

Vid Arena Skövde står konstnären Carl Magnus skulptur med fontän och belysning i konstruktionen. Den höga pelaren i rostfritt stål har ett vattenspel i sig och det läcker kraftig när det blåser, nu ska det rättas till så att vinden inte sprider vattnet. Vidare ska man göra en inventering av konst som hänger i kommunens offentliga byggnader, här ska exempelvis skadade tavlor ramas om. Muren runt stenfontänen i Hallenbergsrondellen ska också lagas upp.

Om det går att lappa ihop Minguzzi-skulpturen, som tidigare stod vid gamla tingshuset, så kan Yxmannen få flytta från kulturhustorget när det ursprungliga konstverket ska tillbaka dit.

Fadderverksamheten för att se till den offentliga konsten ska även den ses över, en verksamhet som drog i gång under den förre konstchefen men som sedan gick i stå. Faddrarna skulle se till ett konstverk vardera och rapportera eventuella skador.

– Vi ska ha en genomgång av fadderverksamheten under hösten, den behöver hållas aktiv, säger Thomas Oldrell.

Anslaget som är nytt för i år kommer att ge Konstenheten en egen handlingsfrihet att bestämma vad som behöver göras med de olika konstverken i Skövde. Det nya anslaget är på 100 000 kronor under 2016, och för de kommande två åren läggs det till pengar för att slutligen nå en budget om 300 000 kronor per år.

– Förut har vi fått äska pengar i förvaltningen för ett projekt, nu slipper vi det med en egen budget för underhåll, säger Thomas Oldrell. Vi kan ha pengarna till ett planerat underhåll av skulpturer och annan offentlig konst i kommunen. Annars blir det lite som att strunta i att serva bilen, det blir dyrt senare, säger han.

Projektet har börjat med att beta av restaureringen av konstverken vid Ekedals äldreboende, här finns konstverk som skadats vid byggnation. Det är en bild som monterats på fönsterglas som ska bytas ut, samt ett vindspel i entrén som har rustats upp.

Vid Arena Skövde står konstnären Carl Magnus skulptur med fontän och belysning i konstruktionen. Den höga pelaren i rostfritt stål har ett vattenspel i sig och det läcker kraftig när det blåser, nu ska det rättas till så att vinden inte sprider vattnet. Vidare ska man göra en inventering av konst som hänger i kommunens offentliga byggnader, här ska exempelvis skadade tavlor ramas om. Muren runt stenfontänen i Hallenbergsrondellen ska också lagas upp.

Om det går att lappa ihop Minguzzi-skulpturen, som tidigare stod vid gamla tingshuset, så kan Yxmannen få flytta från kulturhustorget när det ursprungliga konstverket ska tillbaka dit.

Fadderverksamheten för att se till den offentliga konsten ska även den ses över, en verksamhet som drog i gång under den förre konstchefen men som sedan gick i stå. Faddrarna skulle se till ett konstverk vardera och rapportera eventuella skador.

– Vi ska ha en genomgång av fadderverksamheten under hösten, den behöver hållas aktiv, säger Thomas Oldrell.