10 aug 2016 16:54

10 aug 2016 16:54

Lugnare läge på pressade HVB-hem

SKÖVDE: Kommunen riskerade miljonvite efter Ivos föreläggande

Skövde kommun riskerade en miljon kronor i vite om inte akuta åtgärder vidtogs vid två kommunala HVB-hem.
Nu är situationen lugnare enligt de intervjuer socialtjänsten själva gjort med ungdomar på hemmen.

Inspektion för vård och omsorg, (Ivo) förelade i mars Skövde kommun att vidta åtgärder vid två HVB-hem. Vid en inspektion framkom uppgifter om flera händelser där våld eller hot om våld inträffat. Bland annat ska en pojke ha försökt sätta eld på sig själv.

Boendesituationen på hemmen var ansträngd på grund av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn.

I skriftväxling mellan Skövde kommuns socialnämnd och Ivo har nämnden redovisat vilka åtgärder som har vidtagits för att komma rätta med situationen. Bland annat har nya boendeplatser öppnats vilket minskat trycket jämfört med inspektionstillfället i februari.

Gjort nya intervjuer

I det senaste svaret – från slutet av juni – har nämnden redovisat svaren på nya intervjuer med flera av de ungdomar som berättade om sina upplevelser för Ivo.

Det är Ivo som begärt att kommunerna ska göra intervjuerna och i sin sammanfattning skriver tillförordnade socialchefen Lena Friberg att de flesta ungdomar nu känner sig trygga och säkra i boendet.

Några av dem känner sig ensamma, orättvist behandlade och att de inte alltid blir sedda av personalen. De individerna ska följas upp i ytterligare samtal skriver Lena Friberg.

Bedömer svaret

Föreläggandet och viteshotet ligger fortfarande kvar, men har inte dömts ut. Lisa Bergdahl Sjölin, inspektör vid Ivo, säger att en bedömning av socialnämndens yttrande pågår.

– Vi tittar på svaret och kommer att komma med ett beslut efter semestern, säger hon till SLA.

Inspektion för vård och omsorg, (Ivo) förelade i mars Skövde kommun att vidta åtgärder vid två HVB-hem. Vid en inspektion framkom uppgifter om flera händelser där våld eller hot om våld inträffat. Bland annat ska en pojke ha försökt sätta eld på sig själv.

Boendesituationen på hemmen var ansträngd på grund av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn.

I skriftväxling mellan Skövde kommuns socialnämnd och Ivo har nämnden redovisat vilka åtgärder som har vidtagits för att komma rätta med situationen. Bland annat har nya boendeplatser öppnats vilket minskat trycket jämfört med inspektionstillfället i februari.

Gjort nya intervjuer

I det senaste svaret – från slutet av juni – har nämnden redovisat svaren på nya intervjuer med flera av de ungdomar som berättade om sina upplevelser för Ivo.

Det är Ivo som begärt att kommunerna ska göra intervjuerna och i sin sammanfattning skriver tillförordnade socialchefen Lena Friberg att de flesta ungdomar nu känner sig trygga och säkra i boendet.

Några av dem känner sig ensamma, orättvist behandlade och att de inte alltid blir sedda av personalen. De individerna ska följas upp i ytterligare samtal skriver Lena Friberg.

Bedömer svaret

Föreläggandet och viteshotet ligger fortfarande kvar, men har inte dömts ut. Lisa Bergdahl Sjölin, inspektör vid Ivo, säger att en bedömning av socialnämndens yttrande pågår.

– Vi tittar på svaret och kommer att komma med ett beslut efter semestern, säger hon till SLA.