11 aug 2016 07:43

11 aug 2016 07:43

Artikel publicerad i ansedd tidskrift

SKARABORG: Trio från Skas presenterar studie om lungor

En forskningsgrupp på Skaraborgs sjukhus har fått en vetenskaplig artikel publicerad i ansedda tidskriften Repiratory medicine.

Sanna Kjellberg, doktorand och biomedicinsk analytiker, docent Per Gustafsson och professor Olle Zetterström har skrivit artikeln som bygger på en studie som genomfördes vid lungforskningslaboratoriet på Skas i Skövde.

I studien jämfördes funktioner i de små luftrören hos 196 vuxna astmatiker och 658 friska kontrollfall. Syftet var att beskriva hur vanligt det är med sjukdomsengagemang i lungornas små luftrör i patientgruppen. Mellan 31 och 47 procent, beroende på sätt att mäta, var sjuka i sina små luftrör.

– Vi är jättenöjda med att artikeln publiceras, säger Sanna Kjellberg i ett pressmeddelande.

Sanna Kjellberg, doktorand och biomedicinsk analytiker, docent Per Gustafsson och professor Olle Zetterström har skrivit artikeln som bygger på en studie som genomfördes vid lungforskningslaboratoriet på Skas i Skövde.

I studien jämfördes funktioner i de små luftrören hos 196 vuxna astmatiker och 658 friska kontrollfall. Syftet var att beskriva hur vanligt det är med sjukdomsengagemang i lungornas små luftrör i patientgruppen. Mellan 31 och 47 procent, beroende på sätt att mäta, var sjuka i sina små luftrör.

– Vi är jättenöjda med att artikeln publiceras, säger Sanna Kjellberg i ett pressmeddelande.