11 aug 2016 06:00

11 aug 2016 06:00

Personalbrist hot mot byggtakten

SKÖVDE: Kommuner får in färre anbud från entreprenörer

Byggbranschen får allt svårare att hinna med att bygga i den takt som kommuner och andra stora beställare önskar.
Det varnar fastighetschefen i Skövde kommun för och får medhåll från både kollegor och branschen. En orsak som anges är bristen på arbetsledare och platschefer.

Ingemar Linusson är fastighetschef i Skövde kommun och han oroas över att projekt både kan ta längre tid och bli dyrare på grund av byggtrycket.

Först till kvarn

– Utifrån vår sida upplever vi att det är en bristsituation där entreprenadmarknaden är inte rustad för att möta efterfrågan och just nu är det lite grann av först till kvarn. Det gör att de som inte har en strategi för detta riskerar att hamna sist och inte få sina projekt utförda när man vill, säger Linusson.

Han berättar att det finns fler exempel än Trädgårdsstaden (se faktaruta) där kommunen bara fått in ett enda anbud.

– Det är en jättestor fråga. Politikerna målar upp våra behov utifrån behovet av bostäder, men med dessa bostäder följer skolor, förskolor, äldreboenden, industrianläggningar och fritidsansläggningar.

Växtvärk

Svanté Andrén, stadsbyggnadschef i Tibro kommun och Morgan Arvidsson, byggchef hos AB Skövdebostäder, bekräftar bilden.

– Vi har en hög ambition om att bygga mycket, men märker av det finns en växtvärk i branschen i dag. Risken är att vi får se en högre kostnadsbild. För oss är alltid hyran i centrum, den måste bli rimlig, annars tvingas vi till att ta omtag och ifrågasätta projekt, säger Arvidsson.

Ingenjörsbrist

Maria Skoog är chef för Sveriges Byggindustrier Skaraborg. Hon säger att bristsituationen främst gäller stora byggprojekt, men hon bekräftar att många av de stora byggbolagen väljer bort att lämna anbud på projekt som egentligen är intressanta.

– Man gör det för att de inte har arbetsledare eller platschefer till att ta uppdraget om de får det. Vi ser att det finns en enorm brist på byggingenjörer i dag och man söker ständigt fler platschefer, säger Skoog.

Viktig utbildning

Enligt henne har alla byggingenjörer som tagit examen efter 2003 vid Högskolan i Skövde fått jobb inom byggindustrin. Här tar man in 20 studenter per läsår.

– För att försörja Skaraborg med byggingenjörer är det oerhört viktigt att den får vara kvar och vi uppvaktar ständigt högskoleledningen i den frågan, säger Skoog.

Sveriges Byggindustrier arrangerade tidigare i år en träff dit både branschen och stora byggherrar var inbjudna. En sak som diskuterades var om kommunerna kan undvika att stora projekt krockar med varandra.

– Jag tror att det var nyttigt för båda parter att lyssna till varandra. Vi har olika roller, men det finns också saker där vi som beställare kan bli bättre, säger Svante Andrén.

Ingemar Linusson är fastighetschef i Skövde kommun och han oroas över att projekt både kan ta längre tid och bli dyrare på grund av byggtrycket.

Först till kvarn

– Utifrån vår sida upplever vi att det är en bristsituation där entreprenadmarknaden är inte rustad för att möta efterfrågan och just nu är det lite grann av först till kvarn. Det gör att de som inte har en strategi för detta riskerar att hamna sist och inte få sina projekt utförda när man vill, säger Linusson.

Han berättar att det finns fler exempel än Trädgårdsstaden (se faktaruta) där kommunen bara fått in ett enda anbud.

– Det är en jättestor fråga. Politikerna målar upp våra behov utifrån behovet av bostäder, men med dessa bostäder följer skolor, förskolor, äldreboenden, industrianläggningar och fritidsansläggningar.

Växtvärk

Svanté Andrén, stadsbyggnadschef i Tibro kommun och Morgan Arvidsson, byggchef hos AB Skövdebostäder, bekräftar bilden.

– Vi har en hög ambition om att bygga mycket, men märker av det finns en växtvärk i branschen i dag. Risken är att vi får se en högre kostnadsbild. För oss är alltid hyran i centrum, den måste bli rimlig, annars tvingas vi till att ta omtag och ifrågasätta projekt, säger Arvidsson.

Ingenjörsbrist

Maria Skoog är chef för Sveriges Byggindustrier Skaraborg. Hon säger att bristsituationen främst gäller stora byggprojekt, men hon bekräftar att många av de stora byggbolagen väljer bort att lämna anbud på projekt som egentligen är intressanta.

– Man gör det för att de inte har arbetsledare eller platschefer till att ta uppdraget om de får det. Vi ser att det finns en enorm brist på byggingenjörer i dag och man söker ständigt fler platschefer, säger Skoog.

Viktig utbildning

Enligt henne har alla byggingenjörer som tagit examen efter 2003 vid Högskolan i Skövde fått jobb inom byggindustrin. Här tar man in 20 studenter per läsår.

– För att försörja Skaraborg med byggingenjörer är det oerhört viktigt att den får vara kvar och vi uppvaktar ständigt högskoleledningen i den frågan, säger Skoog.

Sveriges Byggindustrier arrangerade tidigare i år en träff dit både branschen och stora byggherrar var inbjudna. En sak som diskuterades var om kommunerna kan undvika att stora projekt krockar med varandra.

– Jag tror att det var nyttigt för båda parter att lyssna till varandra. Vi har olika roller, men det finns också saker där vi som beställare kan bli bättre, säger Svante Andrén.

Skolbygget fick bara ett enda anbud

Skövde kommun: Fick bara in ett enda anbud på stora skolbygget i Trädgårdsstaden. Peab AB fick uppdraget att bygga till en prislapp på 158 miljoner kronor.

Tibro kommun: Här byggs ny förskola i september, men där tvingades kommunen förlänga byggtiden för att få in anbud. ”Vi fick indikationer på att ingen hade möjlighet och då bröt vi upphandlingen, säger Svante Andrén. Med förlängd byggtid i en förnyad upphandling kom till slut två anbud och bygget blir av med något försenat slutdatum.

Skövdebostäder: Senaste större upphandlingen (Ekedal södra) gav tre anbud. Asplunds utsågs till entrepnör. ”Tre anbud är ju det minsta man vill ha”, säger byggchefen Morgan Arvidsson.