12 aug 2016 16:25

12 aug 2016 16:25

Badtunnorna på Knistad underkändes

SKÖVDE

Vattnet i badtunnorna på Knistad herrgård var otjänligt vid den senaste provtagningen.
Tunnorna får inte användas innan vattnet har godkänts.

I slutet av juni togs vattenprover i badtunnorna på Knistad herrgård och vid analysen visade det sig att halterna av två olika bakterier var för höga.

Beslutet från Miljösamverkan östra Skaraborg, mös, innebär att badtunnorna inte får användas innan Knistad har presenterat ett godkänt vattenprov.

Dan Persson, vd på Knistad, är mycket förvånad över provresultatet.

– Tunnorna köptes i höstas och är av plast invändigt. De fylls på endast när grupper hyr tunnorna och i juni fylldes de, med dricksvatten, endast för provtagningen. Jag förstår inte hur det kan bli för hög halt av bakterier.

Dan Persson berättar att tunnorna fylls, töms och rengörs för varje sällskap, och att det aldrig står vatten i dem.

– Vi får försöka reda ut det här. Personen jag pratade med på mös tyckte också att resultatet var oväntat.

I slutet av juni togs vattenprover i badtunnorna på Knistad herrgård och vid analysen visade det sig att halterna av två olika bakterier var för höga.

Beslutet från Miljösamverkan östra Skaraborg, mös, innebär att badtunnorna inte får användas innan Knistad har presenterat ett godkänt vattenprov.

Dan Persson, vd på Knistad, är mycket förvånad över provresultatet.

– Tunnorna köptes i höstas och är av plast invändigt. De fylls på endast när grupper hyr tunnorna och i juni fylldes de, med dricksvatten, endast för provtagningen. Jag förstår inte hur det kan bli för hög halt av bakterier.

Dan Persson berättar att tunnorna fylls, töms och rengörs för varje sällskap, och att det aldrig står vatten i dem.

– Vi får försöka reda ut det här. Personen jag pratade med på mös tyckte också att resultatet var oväntat.