12 aug 2016 14:20

12 aug 2016 14:20

Fler missar förarprovet

SKÖVDE: Fler chansar och missar sin uppkörning vid förarprovet - viktigt att vara förberedd

Det är en nedåtgående trend i landet när det gäller att klara sitt förarprov för körkort. Nu är det färre än hälften som klarar av att ta körkort vid första uppkörningstillfället. Men i Skövde ser läget inte fullt så dyster ut, här är det nära 55 procent som klarar av sitt förarprov.

Trafikverkets statistik för den första halvan av 2016 visar att 47,8 procent klarar uppkörning för B-körkort i landet. Under en tioårsperiod är minskningen av godkända förarprov tio procentenheter.

Utredning

Detta bekymrar Trafikverket och i höst ska en utredning försöka förklara orsakerna till den nedåtgående trenden. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ska starta en utredning om varför fler blir underkända i körproven.

Skövde är en så kallad kontorsort inom Trafikverket, i landet finns det 32 stycken sådana kontor. I Skaraborg finns man dessutom på plats i Mariestad, Falköping samt i Lidköping. På alla dessa orter kan man boka uppkörning och på flera kontor, utom i Falköping, kan man även skriva teoriprovet.

Förberedd

I Skövde är det Annelie Alin som är kontorschef för Trafikverkets förarprov.

– Det är viktigast att komma väl förberedd till sitt förarprov. Det kan vara väldigt frustrerande för den som kör upp att inte klara sitt prov, säger Annelie Alin. Men de flesta klarar av sitt prov efter en till två uppkörningar. Det är dessutom bättre att lägga pengarna på körlektioner än på missade förarprov, säger Annelie Alin.

Har man missat sitt prov kan det vara en bra idé att komplettera och förbereda sig inför nästa prov. Man kan även be sin handledare att närvara vid förarprovet, missar man uppkörningen så är det lättare att öva vidare med handledaren på rätt saker.

I Skövde är det 3 425 personer som utfört prov under första delen av 2016, från januari till och med juni. Av dem så var det 1 872 stycken, eller 54,66 procent, som fixade uppkörningen på första försöket. Jämför man siffrorna från 2012 så visar statistiken att det var 65 procent som klarade uppkörningen i Skövde då. Den nedåtgående trenden är tydlig över hela landet.

Trafikverkets statistik för den första halvan av 2016 visar att 47,8 procent klarar uppkörning för B-körkort i landet. Under en tioårsperiod är minskningen av godkända förarprov tio procentenheter.

Utredning

Detta bekymrar Trafikverket och i höst ska en utredning försöka förklara orsakerna till den nedåtgående trenden. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ska starta en utredning om varför fler blir underkända i körproven.

Skövde är en så kallad kontorsort inom Trafikverket, i landet finns det 32 stycken sådana kontor. I Skaraborg finns man dessutom på plats i Mariestad, Falköping samt i Lidköping. På alla dessa orter kan man boka uppkörning och på flera kontor, utom i Falköping, kan man även skriva teoriprovet.

Förberedd

I Skövde är det Annelie Alin som är kontorschef för Trafikverkets förarprov.

– Det är viktigast att komma väl förberedd till sitt förarprov. Det kan vara väldigt frustrerande för den som kör upp att inte klara sitt prov, säger Annelie Alin. Men de flesta klarar av sitt prov efter en till två uppkörningar. Det är dessutom bättre att lägga pengarna på körlektioner än på missade förarprov, säger Annelie Alin.

Har man missat sitt prov kan det vara en bra idé att komplettera och förbereda sig inför nästa prov. Man kan även be sin handledare att närvara vid förarprovet, missar man uppkörningen så är det lättare att öva vidare med handledaren på rätt saker.

I Skövde är det 3 425 personer som utfört prov under första delen av 2016, från januari till och med juni. Av dem så var det 1 872 stycken, eller 54,66 procent, som fixade uppkörningen på första försöket. Jämför man siffrorna från 2012 så visar statistiken att det var 65 procent som klarade uppkörningen i Skövde då. Den nedåtgående trenden är tydlig över hela landet.