12 aug 2016 08:20

13 aug 2016 11:59

Kortare väg för detaljplaner

SKÖVDE: Överklagan direkt till domstol

Från 1 juni gäller nya förutsättningar för överklaganden av detaljplaner. Nu går dessa direkt till mark- och miljödomstolen.

Därmed försvinner en instans helt och hållet.

Länsstyrelserna i landet kommer inte längre behandla överklagan utan dessa skickas till direkt till mark- och miljödomstolarna för avgörande.

Ökar takten

Det är kritiken mot långa juridiska handläggningstider av kommunala översiktsplaner som ligger bakom förändringen som beslutades av riksdagen i mars.

Syftet med ändringen är att få till en effektivare plan- och byggprocess som i sin tur ökar takten ibland annat bostadsbyggandet.

För Skövdes kommuns del innebär det att överklagade detaljplaner kommer att prövas av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Ingen skillnad

För den enskilde som vill klaga på en beslutad plan blir det dock ingen praktisk skillnad.

– Man lämnar in sitt överklagande till kommunen som sedan skickar det till domstolen, säger stadsjuristen Tobias Carlgren.

Mark- och miljödomstolens beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen precis som tidigare, men på den nivån krävs prövningstillstånd.

Därmed försvinner en instans helt och hållet.

Länsstyrelserna i landet kommer inte längre behandla överklagan utan dessa skickas till direkt till mark- och miljödomstolarna för avgörande.

Ökar takten

Det är kritiken mot långa juridiska handläggningstider av kommunala översiktsplaner som ligger bakom förändringen som beslutades av riksdagen i mars.

Syftet med ändringen är att få till en effektivare plan- och byggprocess som i sin tur ökar takten ibland annat bostadsbyggandet.

För Skövdes kommuns del innebär det att överklagade detaljplaner kommer att prövas av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Ingen skillnad

För den enskilde som vill klaga på en beslutad plan blir det dock ingen praktisk skillnad.

– Man lämnar in sitt överklagande till kommunen som sedan skickar det till domstolen, säger stadsjuristen Tobias Carlgren.

Mark- och miljödomstolens beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen precis som tidigare, men på den nivån krävs prövningstillstånd.