12 aug 2016 18:21

12 aug 2016 18:21

Kronan blir Hjärtat i höst

SKÖVDE

Den 1 oktober byter Kronans apotek på Trädgårdsgatan ägare, och ny ägare blir Apotek Hjärtat retail AB.

I och med ägarbytet kommer Hjärtat att ha tre apotek i Skövde och de övriga två ligger i Commerce och i Elins esplanad.

I och med ägarbytet kommer Hjärtat att ha tre apotek i Skövde och de övriga två ligger i Commerce och i Elins esplanad.