12 aug 2016 09:34

12 aug 2016 09:35

M-politiker lämnar tung post

SKÖVDE

Socialnämndens ordförande Elisabeth Svalefelt (M) avgår från samtliga sina uppdrag och lämnar politiken senare i höst.

Svalefelt har varit ordförande i socialnämnden sedan 2011 då hon efterträdde partikollegan Hergus Palmquist, och har suttit som ersättare och ledamot i nämnden sedan 2003.

Nu lämnar hon samtliga politiska uppdrag för att få mer tid över till annat.

– Det har varit ett mycket stimulerande men naturligtvis också krävande uppdrag. Jag känner att det nu är dags för mig att prioritera annat i livet och ge tillbaka tid och närvaro till dem som står mig närmast, det vill säga min familj, säger Elisabeth Svalefelt i ett pressmeddelande.

Avhoppet innebär att Moderaterna kommer att möblera om sin uppställning och utse nya företrädare till ett antal politiska poster i Skövde kommun.

Utöver Elisabeth Svalefelt lämnar även Anna Bergman och Thomas Wahlberg sina nämnduppdrag. Bergman, vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, har utbildat sig till gymnasielärare och börjar i höst arbeta på en skola i Skövde. Hon lämnar sitt uppdrag för att undvika risken för jäv eller intressekonflikt.

– Men jag tänker fortsätta att arbeta politiskt för Moderaterna och jag har meddelat valberedningen att jag står till förfogande för andra uppdrag, förklarar Anna.

Wahlberg, ledamot i Vård- och omsorgsnämnden och i styrelsen för Skövde Stadshus AB, trappar ned sina politiska uppdrag för att kunna ägna mer tid åt sitt nya arbete som smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Enligt Moderaternas gruppledare Anders G Johansson har arbetet med att utse efterträdarna redan inletts. Ambitionen är att nomineringen ska vara klar redan i september.

– Det är tunga företrädare som nu träder tillbaka. Men Moderaterna i Skövde har flera lämpliga kandidater med vilja och förmåga att axla ett nytt och större ansvar, säger gruppledaren Anders G Johansson (M) som också är ordförande i valberedningen.

Svalefelt har varit ordförande i socialnämnden sedan 2011 då hon efterträdde partikollegan Hergus Palmquist, och har suttit som ersättare och ledamot i nämnden sedan 2003.

Nu lämnar hon samtliga politiska uppdrag för att få mer tid över till annat.

– Det har varit ett mycket stimulerande men naturligtvis också krävande uppdrag. Jag känner att det nu är dags för mig att prioritera annat i livet och ge tillbaka tid och närvaro till dem som står mig närmast, det vill säga min familj, säger Elisabeth Svalefelt i ett pressmeddelande.

Avhoppet innebär att Moderaterna kommer att möblera om sin uppställning och utse nya företrädare till ett antal politiska poster i Skövde kommun.

Utöver Elisabeth Svalefelt lämnar även Anna Bergman och Thomas Wahlberg sina nämnduppdrag. Bergman, vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, har utbildat sig till gymnasielärare och börjar i höst arbeta på en skola i Skövde. Hon lämnar sitt uppdrag för att undvika risken för jäv eller intressekonflikt.

– Men jag tänker fortsätta att arbeta politiskt för Moderaterna och jag har meddelat valberedningen att jag står till förfogande för andra uppdrag, förklarar Anna.

Wahlberg, ledamot i Vård- och omsorgsnämnden och i styrelsen för Skövde Stadshus AB, trappar ned sina politiska uppdrag för att kunna ägna mer tid åt sitt nya arbete som smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Enligt Moderaternas gruppledare Anders G Johansson har arbetet med att utse efterträdarna redan inletts. Ambitionen är att nomineringen ska vara klar redan i september.

– Det är tunga företrädare som nu träder tillbaka. Men Moderaterna i Skövde har flera lämpliga kandidater med vilja och förmåga att axla ett nytt och större ansvar, säger gruppledaren Anders G Johansson (M) som också är ordförande i valberedningen.