13 aug 2016 06:00

13 aug 2016 06:00

Arbetslösheten bland unga sjunker

SKÖVDE: Ljusare siffror för Skövde

Arbetslösheten bland unga har sjunkit i Skövde med en procentenhet det senaste året. I juli var 316 mellan 18-24 år öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd.

För ett år sedan var 351 ungdomar i Skövde mellan 18-24 år registrerade som öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd. 8,8 procent var utan jobb och vilket är 0,9 procentenhet mindre än under juli förra året.

Fler utan jobb

I Falköping steg andelen arbetslösa (14,1 procent i juli i år) bland ungdomarna med 0,1 procentenhet. I Hjo var 31 mellan 18 och 24 år utan jobb i juli, vilket var tio färre än förra året. 6,9 procent var arbetslösa, nedgången var 2,3 procentenheter.

I Tibro var 91 registrerade i juli. Året innan handlade det om 84. Procentuellt var 15,2 procent utan sysselsättning, vilket var en ökning med 1,9 procent.

I Karlsborg var antalet öppet arbetslösa och sökande 35, vilket var exakt lika många som för ett år sedan. 9,7 procent i åldersgruppen var utan jobb i juli, vilket var en uppgång med 0,6 procentenheter.

För hela arbetskraften (16-64 år) steg arbetslösheten i Falköping, Karlsborg och Tibro. I Tibro steg den med 1,1 procentenheter till 10,8. I Skövde var 6,4 procent (-0,2) arbetslösa, 5,0 (-0,5) procent i Hjo var utan jobb.

I hela Västra Götaland var 6,6 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa, vilket var 0,4 procentenheter mindre än för ett år sedan. Det är den lägsta julisiffran på sju år. För ungdomar 18-24 år sjönk siffran till 9,7 procent. Ett år tidigare handlade det om 11,1.

– Glädjande siffror, men högkonjunkturen skapar också situationer där det uppstår brist på arbetskraft i vissa branscher, säger Michael Leufkens, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

Alla grupper har det inte lika lätt. Under juli var drygt 54 procent av alla arbetssökande utomeuropeiskt födda.

– Vi måste ta tillvara på kraften och kompetensen bland de arbetslösa som är utrikes födda. Det är avgörande för hela samhället, säger Leufkens.

Registrerade

I juli var 52 952 inskrivna som arbetslösa i Västra Götaland. 23 477 var kvinnor och 29 475 män. 8 704 var mellan 18 och 24 år. Under förra månaden påbörjade 4 278 av de arbetssökande någon form av arbete, vilket var något färre än under juil 2015. 3 536 anmälde sig som arbetslösa förra månaden, vilket var 65 personer färre än under juli 2015.

Flest i Åmål

Åmål (13,7 procent) är den kommun som har högst arbetslöshet i Västra Götaland, Öckerö (2,2 procent) har den lägsta. Trollhättan (12,1), Göteborg (7,7) och Borås (7,9) ligger också högt. Tibro (10,8), Gullspång (10,5), Töreboda (9,5) och Falköping (9,0) ligger högst i Skaraborg.

För ett år sedan var 351 ungdomar i Skövde mellan 18-24 år registrerade som öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd. 8,8 procent var utan jobb och vilket är 0,9 procentenhet mindre än under juli förra året.

Fler utan jobb

I Falköping steg andelen arbetslösa (14,1 procent i juli i år) bland ungdomarna med 0,1 procentenhet. I Hjo var 31 mellan 18 och 24 år utan jobb i juli, vilket var tio färre än förra året. 6,9 procent var arbetslösa, nedgången var 2,3 procentenheter.

I Tibro var 91 registrerade i juli. Året innan handlade det om 84. Procentuellt var 15,2 procent utan sysselsättning, vilket var en ökning med 1,9 procent.

I Karlsborg var antalet öppet arbetslösa och sökande 35, vilket var exakt lika många som för ett år sedan. 9,7 procent i åldersgruppen var utan jobb i juli, vilket var en uppgång med 0,6 procentenheter.

För hela arbetskraften (16-64 år) steg arbetslösheten i Falköping, Karlsborg och Tibro. I Tibro steg den med 1,1 procentenheter till 10,8. I Skövde var 6,4 procent (-0,2) arbetslösa, 5,0 (-0,5) procent i Hjo var utan jobb.

I hela Västra Götaland var 6,6 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa, vilket var 0,4 procentenheter mindre än för ett år sedan. Det är den lägsta julisiffran på sju år. För ungdomar 18-24 år sjönk siffran till 9,7 procent. Ett år tidigare handlade det om 11,1.

– Glädjande siffror, men högkonjunkturen skapar också situationer där det uppstår brist på arbetskraft i vissa branscher, säger Michael Leufkens, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

Alla grupper har det inte lika lätt. Under juli var drygt 54 procent av alla arbetssökande utomeuropeiskt födda.

– Vi måste ta tillvara på kraften och kompetensen bland de arbetslösa som är utrikes födda. Det är avgörande för hela samhället, säger Leufkens.

Registrerade

I juli var 52 952 inskrivna som arbetslösa i Västra Götaland. 23 477 var kvinnor och 29 475 män. 8 704 var mellan 18 och 24 år. Under förra månaden påbörjade 4 278 av de arbetssökande någon form av arbete, vilket var något färre än under juil 2015. 3 536 anmälde sig som arbetslösa förra månaden, vilket var 65 personer färre än under juli 2015.

Flest i Åmål

Åmål (13,7 procent) är den kommun som har högst arbetslöshet i Västra Götaland, Öckerö (2,2 procent) har den lägsta. Trollhättan (12,1), Göteborg (7,7) och Borås (7,9) ligger också högt. Tibro (10,8), Gullspång (10,5), Töreboda (9,5) och Falköping (9,0) ligger högst i Skaraborg.