15 aug 2016 18:13

15 aug 2016 18:15

Fortsatt splittring i Billingenfrågan

SKÖVDE: ”Vi kommer på alla sätt driva att vi tycker att det är fel”

Den politiska oenigheten om satsningen på Billingen består. Det blev tydligt när kommunstyrelsen på måndagseftermiddagen beslutade om kommunens yttrande till förvaltningsrätten. Socialdemokraterna reserverade sig och stöder de som överklagat beslutet.

– Vi står kvar vid vad vi sagt tidigare. Överklagandena lyfter fram saker som vi haft med och vi tycker att de ska bifallas, säger oppositionsrådet Marie Ekman (S).

Knistad AB, Vänsterpartiet i Skövde samt en privatperson har överklagat kommunfullmäktiges beslut att teckna en avsiktsförklaring med hotell Billingehus.

Ser du någon skillnad i att vara politisk oenig i fullmäktige jämfört med att göra ett inspel i den juridiska processen som ni gör här?

– Nej, vi tycker att förvaltningsrätten kan titta på detta utifrån de argument och underlag som kommit in. Det här en fråga vi inte kommer att släppa, utan vi kommer på alla sätt driva att vi tycker att det är fel och att vi inte är överens. Vi kommer att fortsätta köra den linjen vi sagt från början.

Även Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Alliansen och Sverigedemokraterna (nio platser mot sex för S+MP i kommunstyrelsen) stod bakom yttrandet där Skövde kommun bestrider bifall till samtliga tre överklaganden.

Argumentationen bygger i stort sett på den tidigare. Alliansen anser inte att köpet av Blå Hallen, badet och pulkabacken är stöd till enskild och 150-miljonerssatsningen på berget kommer att gynna ett stort antal kommunmedlemmar. Satsningen ska också ses som en helhet vilket är en viktig del av argumentationen.

I sitt yttrande hänvisas också till de utredningar som har beställts av professorn i statsvetenskap Olle Lundin samt konsulten WSP:s effektberäkningar.

– Vi har ett väl berett ärende och vi tycker att vi klart har visat på nyttan, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

– Vi har ett starkt case som vi tror väldigt hårt på, säger Leif Walterum (C)

Hur ser ni på att S även reserverar sig till förmån för de som överklagat?

– Vi har inga synpunkter på det. Vi jobbar för det vi tror på, de får jobba på sitt, säger Jonsson.

– Vi står kvar vid vad vi sagt tidigare. Överklagandena lyfter fram saker som vi haft med och vi tycker att de ska bifallas, säger oppositionsrådet Marie Ekman (S).

Knistad AB, Vänsterpartiet i Skövde samt en privatperson har överklagat kommunfullmäktiges beslut att teckna en avsiktsförklaring med hotell Billingehus.

Ser du någon skillnad i att vara politisk oenig i fullmäktige jämfört med att göra ett inspel i den juridiska processen som ni gör här?

– Nej, vi tycker att förvaltningsrätten kan titta på detta utifrån de argument och underlag som kommit in. Det här en fråga vi inte kommer att släppa, utan vi kommer på alla sätt driva att vi tycker att det är fel och att vi inte är överens. Vi kommer att fortsätta köra den linjen vi sagt från början.

Även Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Alliansen och Sverigedemokraterna (nio platser mot sex för S+MP i kommunstyrelsen) stod bakom yttrandet där Skövde kommun bestrider bifall till samtliga tre överklaganden.

Argumentationen bygger i stort sett på den tidigare. Alliansen anser inte att köpet av Blå Hallen, badet och pulkabacken är stöd till enskild och 150-miljonerssatsningen på berget kommer att gynna ett stort antal kommunmedlemmar. Satsningen ska också ses som en helhet vilket är en viktig del av argumentationen.

I sitt yttrande hänvisas också till de utredningar som har beställts av professorn i statsvetenskap Olle Lundin samt konsulten WSP:s effektberäkningar.

– Vi har ett väl berett ärende och vi tycker att vi klart har visat på nyttan, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

– Vi har ett starkt case som vi tror väldigt hårt på, säger Leif Walterum (C)

Hur ser ni på att S även reserverar sig till förmån för de som överklagat?

– Vi har inga synpunkter på det. Vi jobbar för det vi tror på, de får jobba på sitt, säger Jonsson.

Fakta: Överklagande

Skövde kommunfullmäktige beslutade den 17 maj att godkänna satsningen på Billingens fritidsområde. Alliansen och SD var för medan S, MP och V röstade mot.

Tre överklaganden har lämnats in till förvaltningsrätten och målet är under beredningen. När beslut kommer från domstolen är oklart. Det kan bli under hösten.

Förvaltningsrätten har sagt nej till inhibition och Skövde kommun fortsätter förberedelserna under processen.