16 aug 2016 16:23

16 aug 2016 17:40

Avtal klara först i höst

Förhandlingarna om Billingenssatsningen fortsätter

Avsiktsförklaringen är undertecknad. Däremot dröjer de slutliga avtalen tills senare i höst, inte i september som tidigare varit förhoppningen.

– Vi har kommit långt i förhandlingarna, men nu inväntar vi deras finansieringsplan, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Enligt avsiktsförklaringen ska hotellet inom tre månader efter avtalens undertecknande presentera en finansierings- och genomförandeplan. Den kan nu komma att läggas fram samtidigt som drift- överlåtelse- och samarbetsavtal går till beslut hos Skövde kommun.

– Då tjänar vi tid på att vi har kommit så långt. Vi ligger väldigt bra till i förhandlingarna, hävdar Jonsson.

Avsiktsförklaringen som kommunfullmäktige beslutade om i maj har undertecknats av Jonsson och Asmund Haare, ägare till de båda aktuella hotellbolagen Tribe och Host. Dokumentet är daterat den 21 juni.

– Vi har kommit långt i förhandlingarna, men nu inväntar vi deras finansieringsplan, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Enligt avsiktsförklaringen ska hotellet inom tre månader efter avtalens undertecknande presentera en finansierings- och genomförandeplan. Den kan nu komma att läggas fram samtidigt som drift- överlåtelse- och samarbetsavtal går till beslut hos Skövde kommun.

– Då tjänar vi tid på att vi har kommit så långt. Vi ligger väldigt bra till i förhandlingarna, hävdar Jonsson.

Avsiktsförklaringen som kommunfullmäktige beslutade om i maj har undertecknats av Jonsson och Asmund Haare, ägare till de båda aktuella hotellbolagen Tribe och Host. Dokumentet är daterat den 21 juni.