16 aug 2016 17:57

16 aug 2016 17:57

Jak får kritiska frågor

SKÖVDE: Konsumentverket kritiserar Jak Medlemsbank för dålig information

Konsumentverket skriver nu till den Skövdebaserade medlemsbanken Jak. Konsumentverket vill ha svar på en rad frågor om hur banken sköter sin information till sina medlemmar. Frågorna rör bland annat hur marknadsföringen sker.

Jak medlemsbank har sitt huvudsäte i Skövde och har cirka 38 000 medlemmar i landet. Nu ställer Konsumentverket en rad frågor till Jak medlemsbank som man vill få svar på. Konsumentverket har under sitt tillsynsarbete tittat på hur bankens marknadsföring ser ut på den egna hemsidan.

Här menar man att informationen på webbplatsen inte uppfyller de krav som anges i konsumentkreditlagen. Konsumentverket skriver att Jak medlemsbank inte redovisar vilken effektiv ränta som banken tar ut. Konsumentverket har granskat de avgifter som tas ut, och här nämner man avgiften på 4,5 procent för blancolån. Vidare anser man att informationen om bankens sparkrav mot låntagarna är otydligt formulerat på webbsidan.

– Vi har precis mottagit den här skrivelsen från Konsumentverket, säger Jak medlemsbank vd Sammy Almedal. De här frågorna baseras på hur Konsumentverket bedömer vår verksamhet, nu kommer vi att titta på det här och ser granskningen som något positivt. Vi vill ha en tydlig och korrekt information på vår hemsida och det kan hända att vi förändrar eller förtydligar något, säger vd Sammy Almedal. Bankverksamhet är en förtroendebransch och gör vi fel ska vi rätta till det.

Konsumentverket uppmanar nu Jak medlemsbank att redovisa en komplett sammanställning av bankens aktuella avtalsvillkor för blancolån.

Jak medlemsbank har sitt huvudsäte i Skövde och har cirka 38 000 medlemmar i landet. Nu ställer Konsumentverket en rad frågor till Jak medlemsbank som man vill få svar på. Konsumentverket har under sitt tillsynsarbete tittat på hur bankens marknadsföring ser ut på den egna hemsidan.

Här menar man att informationen på webbplatsen inte uppfyller de krav som anges i konsumentkreditlagen. Konsumentverket skriver att Jak medlemsbank inte redovisar vilken effektiv ränta som banken tar ut. Konsumentverket har granskat de avgifter som tas ut, och här nämner man avgiften på 4,5 procent för blancolån. Vidare anser man att informationen om bankens sparkrav mot låntagarna är otydligt formulerat på webbsidan.

– Vi har precis mottagit den här skrivelsen från Konsumentverket, säger Jak medlemsbank vd Sammy Almedal. De här frågorna baseras på hur Konsumentverket bedömer vår verksamhet, nu kommer vi att titta på det här och ser granskningen som något positivt. Vi vill ha en tydlig och korrekt information på vår hemsida och det kan hända att vi förändrar eller förtydligar något, säger vd Sammy Almedal. Bankverksamhet är en förtroendebransch och gör vi fel ska vi rätta till det.

Konsumentverket uppmanar nu Jak medlemsbank att redovisa en komplett sammanställning av bankens aktuella avtalsvillkor för blancolån.