16 aug 2016 13:36

16 aug 2016 13:36

Klagade på bemötandet

IVO

En anhörig till en patient som vårdades på den psykiatriska kliniken vid Skaraborgs sjukhus menade att det var brister i bemötande och kommunikation i samband med brodern vårdades där.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som bedömer att kliniken ska försäkra sig om att personalen har ett förhållningssätt och bemötande som tar hänsyn till patientens och närståendes behov av information och delaktighet. Ärendet avslutas.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som bedömer att kliniken ska försäkra sig om att personalen har ett förhållningssätt och bemötande som tar hänsyn till patientens och närståendes behov av information och delaktighet. Ärendet avslutas.