16 aug 2016 16:21

16 aug 2016 17:40

Privat förskola räddade

SKÖVDE: Barnen på Billingstorps förskola fick evakueras till förskolan I ur och skur efter vattenläcka

Efter en omfattande vattenläcka i Billingstorps förskola så evakuerades 40 barn där till den privata förskolan I ur och skur ute. Renoveringen av förskolan beräknas ta cirka två månader i anspråk innan barnen kan flytta tillbaka till Billingstorp.

Vattenläckan som skadade Billingstorps förskola uppstod under första delen av juli. Det var under nattetid som en slangkoppling till en vattenslang sprang läck och stora mängder vatten spreds i lokalerna. Tillbudet gjorde att 40 barn från två avdelningar stod utan lokaler.

– Tack vare ett bra fotarbete av våra medarbetare kunde vi snabbt få till en evakueringslösning med Ur och skur, säger Linusson.

Den privata förskolan I ur och skur öppnade i sina nybyggda lokaler i Ulveket i början av året. Förskolan är ännu inte fullbelagd och det blev räddningen för de 40 barnen från Billingstorps förskola. Renovering av deras vattenskadade förskoleavdelning beräknas ta två månader.

Den läckande slangen var inkopplad vid en groventré till förskolan och den användes för att spola av grusiga barnstövlar med mera. Hur länge som vattnet sprutat ut i lokalerna är inte känt men mycket vatten läckte ut i lokalerna innan det upptäcktes.

– Slangen har stått under fullt vattentryck eftersom man inte stängt av vattnet vid kranen, berättar Skövde kommuns fastighetschef Ingemar Linusson. Under natten har en slangkoppling gett med sig och vattnet har spridigt sig fort i byggnaden.

Vattenläckan som skadade Billingstorps förskola uppstod under första delen av juli. Det var under nattetid som en slangkoppling till en vattenslang sprang läck och stora mängder vatten spreds i lokalerna. Tillbudet gjorde att 40 barn från två avdelningar stod utan lokaler.

– Tack vare ett bra fotarbete av våra medarbetare kunde vi snabbt få till en evakueringslösning med Ur och skur, säger Linusson.

Den privata förskolan I ur och skur öppnade i sina nybyggda lokaler i Ulveket i början av året. Förskolan är ännu inte fullbelagd och det blev räddningen för de 40 barnen från Billingstorps förskola. Renovering av deras vattenskadade förskoleavdelning beräknas ta två månader.

Den läckande slangen var inkopplad vid en groventré till förskolan och den användes för att spola av grusiga barnstövlar med mera. Hur länge som vattnet sprutat ut i lokalerna är inte känt men mycket vatten läckte ut i lokalerna innan det upptäcktes.

– Slangen har stått under fullt vattentryck eftersom man inte stängt av vattnet vid kranen, berättar Skövde kommuns fastighetschef Ingemar Linusson. Under natten har en slangkoppling gett med sig och vattnet har spridigt sig fort i byggnaden.