16 aug 2016 19:35

16 aug 2016 19:53

Storsatsar på läsning

SKOLAN: "Just nu är det satsning på läsandet"

Elever som kan läsa bra blir bättre i alla ämnen. Därför satsar nu Skövde kommun på projektet Läslyftet.
– Det häftiga är att det inte bara är ett läsprojekt, det är också ett sätt att utveckla det kollegiala lärandet, säger grundskolechefen Pernilla Engqvist-Widegren.

Läslyftet är en statlig satsning som ska höja elevernas språkkunskaper.

Dessutom ska lärarnas undervisningsstrategier vässas och de ska bli bättre genom att samarbeta med varandra. 17 skolor i kommunen är med.

Omkring 270 lärare ska ledas av cirka 25 utbildade handledare. Drygt hälften av handledarna bekostar staten utbildningar för. Resten är upp till varje skola. En del rektorer har skickat lärare på utbildning i Göteborg. Andra utbildas av kommunens läs-, språk-, och skrivutvecklare, Annalena Andersson.

– Läslyftet bygger på att man samtalar och har en dialog, lärarna som går utbildningen träffas regelbundet i en grupp och där utvecklas man tillsammans i ett kollegialt lärande, säger hon.

På tisdagen var det kick off för fortbildningsprojektet.

– Vi kämpar hela tiden med hur lärarna ska få tid med pedagogiska diskussioner. I Läslyftet får man en modell hur man kan göra det, säger Pernilla Engqvist-Widegren.

Det finns ett 20-tal olika moduler att jobba efter.

– Just nu är det satsning på läsandet, men modellen går också att använda i andra ämnen, fortsätter hon.

Lärare och rektor är positiva.

– Bara att lärare träffas innebär inte att det händer grejer, men här är det en viss struktur, säger Eva Holmberg, rektor på Eriksdal.

Läslyftet är en statlig satsning som ska höja elevernas språkkunskaper.

Dessutom ska lärarnas undervisningsstrategier vässas och de ska bli bättre genom att samarbeta med varandra. 17 skolor i kommunen är med.

Omkring 270 lärare ska ledas av cirka 25 utbildade handledare. Drygt hälften av handledarna bekostar staten utbildningar för. Resten är upp till varje skola. En del rektorer har skickat lärare på utbildning i Göteborg. Andra utbildas av kommunens läs-, språk-, och skrivutvecklare, Annalena Andersson.

– Läslyftet bygger på att man samtalar och har en dialog, lärarna som går utbildningen träffas regelbundet i en grupp och där utvecklas man tillsammans i ett kollegialt lärande, säger hon.

På tisdagen var det kick off för fortbildningsprojektet.

– Vi kämpar hela tiden med hur lärarna ska få tid med pedagogiska diskussioner. I Läslyftet får man en modell hur man kan göra det, säger Pernilla Engqvist-Widegren.

Det finns ett 20-tal olika moduler att jobba efter.

– Just nu är det satsning på läsandet, men modellen går också att använda i andra ämnen, fortsätter hon.

Lärare och rektor är positiva.

– Bara att lärare träffas innebär inte att det händer grejer, men här är det en viss struktur, säger Eva Holmberg, rektor på Eriksdal.

Vi är med

Helenaskolan, Käpplunda, Lundenskolan, Rydskolan, Billingskolan, Heneskolan, Billingsdal, Svärtagårdsskolan, Frösve, Lerdala skola (vår), Timmersdala (vår), Tidan, Väring, Eriksdalskolan, Sventorp, Värsås och Varola.