17 aug 2016 16:03

17 aug 2016 16:03

Kan inte uteslutas att personal stulit från äldre

SKÖVDE: Fem äldre utsatta för stölder under sommaren

Fem äldre, fyra med hemtjänst och en på ett äldreboende, har utsatts för pengastölder.
– Vi kan givetvis inte utesluta att det är personal som ligger bakom, säger Katarina Schuurman, Skövde kommun.

Att personer på äldreboenden eller äldre som har hemtjänst utsätts för stölder förekommer då och då.

– Men fem på en sommar är fem för mycket, säger Katarina Schuurman, Sas, socialt ansvarig samordnare i Skövde kommun, och som utrett de fem nu aktuella ärendena.

Hon konstaterar att det i två av fallen handlar om enskilda personer som har hemtjänst och som har förvarat pengar i hemmet och som sedan själva eller med anhörigas hjälp har insett att pengar saknas.

– I det ena fallet är det tvåhundra kronor, i det andra rör det sig om mellan 1 000 och 1 200 kronor.

– Hemtjänsten ska inte alls hantera pengar och visst vore det bra om ingen förvarar pengar hemma, men oavsett ska ju de äldre kunna lita på hemtjänstens personal.

Katarina Schuurman poängterar att man inte vet om det är hemtjänstpersonal som tagit pengarna.

– Det behöver det inte alls vara. De äldre kan ha haft andra besök och det kan också handla om glömska, men vi måste ändå utgå ifrån att de äldre tillsammans med anhöriga eller god man vet hur mycket pengar som finns i bostaden.

Två av stölderna har skett genom att pengar har tagits ut på de äldres Ica-kort, i ett fall 500 kronor och i ett annat fall 600 kronor.

– Korten har förvarats i samma hemtjänstlokal, det kan vara personal som kommit över både kort och kod. Men i och med det nya Ica-online har vi nu tagit bort korthanteringen, vilket känns bra.

I det femte stöldfallet har en person på ett äldreboende blivit av med 800 kronor som förvarades i ett kuvert i ett värdeskåp.

Enligt Katarina Schuurman kommer ärendena inte gå vidare till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

– Vi har utrett dem som missförhållanden och har vidtagit åtgärder för att det inte ska hända igen. Det handlar bland annat om att ta bort korthanteringen i hemtjänsten. Sedan är det givetvis svårt att komma åt problemen om personal har oärliga avsikter.

Stölerna är polisanmälda.

Att personer på äldreboenden eller äldre som har hemtjänst utsätts för stölder förekommer då och då.

– Men fem på en sommar är fem för mycket, säger Katarina Schuurman, Sas, socialt ansvarig samordnare i Skövde kommun, och som utrett de fem nu aktuella ärendena.

Hon konstaterar att det i två av fallen handlar om enskilda personer som har hemtjänst och som har förvarat pengar i hemmet och som sedan själva eller med anhörigas hjälp har insett att pengar saknas.

– I det ena fallet är det tvåhundra kronor, i det andra rör det sig om mellan 1 000 och 1 200 kronor.

– Hemtjänsten ska inte alls hantera pengar och visst vore det bra om ingen förvarar pengar hemma, men oavsett ska ju de äldre kunna lita på hemtjänstens personal.

Katarina Schuurman poängterar att man inte vet om det är hemtjänstpersonal som tagit pengarna.

– Det behöver det inte alls vara. De äldre kan ha haft andra besök och det kan också handla om glömska, men vi måste ändå utgå ifrån att de äldre tillsammans med anhöriga eller god man vet hur mycket pengar som finns i bostaden.

Två av stölderna har skett genom att pengar har tagits ut på de äldres Ica-kort, i ett fall 500 kronor och i ett annat fall 600 kronor.

– Korten har förvarats i samma hemtjänstlokal, det kan vara personal som kommit över både kort och kod. Men i och med det nya Ica-online har vi nu tagit bort korthanteringen, vilket känns bra.

I det femte stöldfallet har en person på ett äldreboende blivit av med 800 kronor som förvarades i ett kuvert i ett värdeskåp.

Enligt Katarina Schuurman kommer ärendena inte gå vidare till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

– Vi har utrett dem som missförhållanden och har vidtagit åtgärder för att det inte ska hända igen. Det handlar bland annat om att ta bort korthanteringen i hemtjänsten. Sedan är det givetvis svårt att komma åt problemen om personal har oärliga avsikter.

Stölerna är polisanmälda.