17 aug 2016 14:39

17 aug 2016 14:39

Korrigeringar i tidtabellerna

KOLLEKTIVTRAFIK

Från och med söndag byter Västtrafik tidtabeller vilket medför att antalet turer ökar på de flesta av linjerna.

Några mindre korrigeringar genomförs i samband med skiftet. På linje 318 (Falköping-Kättilstorp) flyttas morgonturen från Falköping fram tre minuter. Eftermiddagsturen på linje 406 (Hjo–Brandstorp/Fagerhult) flyttas fram tio minuter för att eleverna från Guldkroksskolan ska hinna med.

På grannlinjen 435 (Hjo–Korsberga–Blikstorp) görs en liknande ändring. Eftermiddagsturen flyttas fram tio minuter. Det medför att avgången från Blikstorp, som körs av samma buss, flyttas fram sex minuter.

Linje 618 (Häggum–Skövde) kommer inte längre att stanna vid hållplatsen Skövde Vasaskolan. Resenärerna hänvisas till hållplatsen Nils Ericsons gata.

Några mindre korrigeringar genomförs i samband med skiftet. På linje 318 (Falköping-Kättilstorp) flyttas morgonturen från Falköping fram tre minuter. Eftermiddagsturen på linje 406 (Hjo–Brandstorp/Fagerhult) flyttas fram tio minuter för att eleverna från Guldkroksskolan ska hinna med.

På grannlinjen 435 (Hjo–Korsberga–Blikstorp) görs en liknande ändring. Eftermiddagsturen flyttas fram tio minuter. Det medför att avgången från Blikstorp, som körs av samma buss, flyttas fram sex minuter.

Linje 618 (Häggum–Skövde) kommer inte längre att stanna vid hållplatsen Skövde Vasaskolan. Resenärerna hänvisas till hållplatsen Nils Ericsons gata.