17 aug 2016 06:00

17 aug 2016 06:00

Miljonregn över förskolor i Skövde

SKÖVDE: Skolverket har fördelat 950 miljoner

Elva av Skövdes kommunala förskolor får dela på nära fem miljoner kronor. Pengarna kommer från Skolverket och ska minska gruppernas storlek inom förskolan.

Av Skövdes 34 kommunala förskolor sökte 13 pengar när Skolverket för andra året fördelade statliga pengar för att minska gruppernas storlek.

Elva fick pengar

Det totala sökta beloppet uppgick till 5 685 000 kronor och elva av förskolorna får nu dela på 4 851 000.

De som får ett extra tillskott är Eken, Gläntan, Hästhoven, Karstorp, Påfågeln, Skogens förskola, Solrosen, Trollsländan, Trängen, Uddagården och Värsås förskola. De får 30 000 kronor för varje plats som barngruppen minskas med.

Claesborgs och Lerdala förskolor sökte pengar men fick inga den här gången.

Fler avdelningar

I Skövde ska förskolorna bland annat satsa på att, mer systematiskt, få in fler barn i mindre sammanhang, i mindre grupper, och det handlar om att organisera om arbetet.

– Om en förskola nu har fem avdelningar så skulle man i stället kunna ha sex avdelningar i samma lokaler. Man kan anställa mer personal riktade mot de yngre åldrarna och det kan även innebära att man använder lokalerna på ett annat sätt, förklarar Maria Jansson, förskolechef i Skövde kommun.

Inga mer pengar

En förskoleplats kostar mer än 30 000 kronor årligen men från Skolverket ställer man inga krav på att kommunerna ska lägga till egna pengar.

– I dagsläget finns ingen lösning för att skjuta till mer pengar och det här är en viktig politisk fråga. Vi har inga extrapengar nu men resursfördelningen kan bli annorlunda.

Ett minskat barnantal eller fler grupper är två vägar att gå för att kunna få bidrag, men alla förskolor i Skövde har inte haft möjlighet att söka pengar.

Även friskolor

– Om en förskola har ett högt söktryck kan det vara så att man inte ser några organisatoriska lösningar. Vi måste erbjuda alla barn plats inom fyra månader och om kommunen inte bygger fler förskolor kan vi inte minska antalet barn i grupperna.

Även friskolorna har haft möjlighet att söka bidraget. En som har beviljats pengar i Skövde är Montessori som sökte och fick 150 000 kronor.

I Ur och skur ute Skaraborg sökte 270 000 men fick inga pengar i år.

Förskolorna i Sverige har sökt totalt 1,2 miljarder kronor. Skolverket har fördelat 950 miljoner till 242 kommuner och 321 fristående förskolor, och de yngsta barnen, födda 2013 eller senare, ska prioriteras.

Av Skövdes 34 kommunala förskolor sökte 13 pengar när Skolverket för andra året fördelade statliga pengar för att minska gruppernas storlek.

Elva fick pengar

Det totala sökta beloppet uppgick till 5 685 000 kronor och elva av förskolorna får nu dela på 4 851 000.

De som får ett extra tillskott är Eken, Gläntan, Hästhoven, Karstorp, Påfågeln, Skogens förskola, Solrosen, Trollsländan, Trängen, Uddagården och Värsås förskola. De får 30 000 kronor för varje plats som barngruppen minskas med.

Claesborgs och Lerdala förskolor sökte pengar men fick inga den här gången.

Fler avdelningar

I Skövde ska förskolorna bland annat satsa på att, mer systematiskt, få in fler barn i mindre sammanhang, i mindre grupper, och det handlar om att organisera om arbetet.

– Om en förskola nu har fem avdelningar så skulle man i stället kunna ha sex avdelningar i samma lokaler. Man kan anställa mer personal riktade mot de yngre åldrarna och det kan även innebära att man använder lokalerna på ett annat sätt, förklarar Maria Jansson, förskolechef i Skövde kommun.

Inga mer pengar

En förskoleplats kostar mer än 30 000 kronor årligen men från Skolverket ställer man inga krav på att kommunerna ska lägga till egna pengar.

– I dagsläget finns ingen lösning för att skjuta till mer pengar och det här är en viktig politisk fråga. Vi har inga extrapengar nu men resursfördelningen kan bli annorlunda.

Ett minskat barnantal eller fler grupper är två vägar att gå för att kunna få bidrag, men alla förskolor i Skövde har inte haft möjlighet att söka pengar.

Även friskolor

– Om en förskola har ett högt söktryck kan det vara så att man inte ser några organisatoriska lösningar. Vi måste erbjuda alla barn plats inom fyra månader och om kommunen inte bygger fler förskolor kan vi inte minska antalet barn i grupperna.

Även friskolorna har haft möjlighet att söka bidraget. En som har beviljats pengar i Skövde är Montessori som sökte och fick 150 000 kronor.

I Ur och skur ute Skaraborg sökte 270 000 men fick inga pengar i år.

Förskolorna i Sverige har sökt totalt 1,2 miljarder kronor. Skolverket har fördelat 950 miljoner till 242 kommuner och 321 fristående förskolor, och de yngsta barnen, födda 2013 eller senare, ska prioriteras.