17 aug 2016 12:14

17 aug 2016 12:14

Trassligt köp av båtsegel anmäls

SKÖVDE: En Skövdebo anmäler segelköp till reklamationsnämnden

En person i Skövde anmäler ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden, Arn. Tvisten rör ett köp av segel till en båt som mannen äger. I anmälan framgår det att flera felaktigheter begåtts av företaget, bland annat var ett segel för kort. Seglen med tillbehör kostade nära 150 000 kronor.

Det var 2014 som Skövdebon köpte segel av företaget som finns i Nacka kommun, mannen beställde ett storsegel och en rullgenua med tillbehör. Köpet gjordes upp på telefon med en säljare. Seglen beställdes på hösten 2014 och de skulle levereras i Grekland på våren nästkommande år. Leveransen var försenad och vid monteringen av seglen upptäckte köparen att seglet var 58 centimeter för kort. Dessutom var ett tillbehör, en latta, skadad samt att ett fall var för kort.

Skövdebon hade betalat 44 850 kronor vid sin beställning av seglen och resterande summa skulle betalas vid leverans av seglen. Leveransen skulle gå till varvet i Grekland där båten låg.

Eftersom seglen var försenade i leveransen fick man åka hem igen utan att kunnat ta emot den beställda båtutrustningen. I juni var man tillbaka i Grekland och kan hämta ut seglen, då fick han även betala införselmoms på drygt 2 000 euro samt en fraktavgift på 600 euro.

Seglen skickades i retur till företaget i Sverige under hösten och en ny leverans bokades till våren 2016. I sin anmälan till Arn skriver mannen att företaget nu inte vill leverera seglet utan att få förskottsbetalning, vilket är emot vad som avtalats.

Skövdebon vill att firman ska leverera ett storsegel, fall och skot i rätt längd och dimension och leveransen ska gå till Grekland.

Vidare vill anmälaren att momsbeloppet samt utgifter för frakt ska dras av på slutfakturan. Han vill även ha skadeståndsersättning för flygbiljetter och hotell då de rest till Grekland i onödan eftersom varorna inte levererats dit. För sina extra utlägg vill han ha drygt 40 000 kronor av segelfirman.

Segelleverantören hävdar dock att han vill ha hela beloppet inbetalt innan några varor kan skickas.

Det var 2014 som Skövdebon köpte segel av företaget som finns i Nacka kommun, mannen beställde ett storsegel och en rullgenua med tillbehör. Köpet gjordes upp på telefon med en säljare. Seglen beställdes på hösten 2014 och de skulle levereras i Grekland på våren nästkommande år. Leveransen var försenad och vid monteringen av seglen upptäckte köparen att seglet var 58 centimeter för kort. Dessutom var ett tillbehör, en latta, skadad samt att ett fall var för kort.

Skövdebon hade betalat 44 850 kronor vid sin beställning av seglen och resterande summa skulle betalas vid leverans av seglen. Leveransen skulle gå till varvet i Grekland där båten låg.

Eftersom seglen var försenade i leveransen fick man åka hem igen utan att kunnat ta emot den beställda båtutrustningen. I juni var man tillbaka i Grekland och kan hämta ut seglen, då fick han även betala införselmoms på drygt 2 000 euro samt en fraktavgift på 600 euro.

Seglen skickades i retur till företaget i Sverige under hösten och en ny leverans bokades till våren 2016. I sin anmälan till Arn skriver mannen att företaget nu inte vill leverera seglet utan att få förskottsbetalning, vilket är emot vad som avtalats.

Skövdebon vill att firman ska leverera ett storsegel, fall och skot i rätt längd och dimension och leveransen ska gå till Grekland.

Vidare vill anmälaren att momsbeloppet samt utgifter för frakt ska dras av på slutfakturan. Han vill även ha skadeståndsersättning för flygbiljetter och hotell då de rest till Grekland i onödan eftersom varorna inte levererats dit. För sina extra utlägg vill han ha drygt 40 000 kronor av segelfirman.

Segelleverantören hävdar dock att han vill ha hela beloppet inbetalt innan några varor kan skickas.