17 aug 2016 06:00

17 aug 2016 06:00

"Vi vill inte öka riskerna"

VÄSTRA GÖTALAND: Politiskt nej till subvention av födslar i hemmet

Västra Götaland säger nej till att ersätta barnmorskor som hjälper kvinnor att föda i hemmet.
– Vi vill inte uppmuntra till ännu större risker, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Förra veckan skrev vi om antalet hemförlossningar ökar i Danmark, men i Sverige handlade det bara om cirka 100 under 2015.

Det är bara två landsting, Stockholm och Västerbotten som ersätter barnmorskor som utför hemförlossningar.

Inte aktuellt

Jonas Andersson (L), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, säger att frågan inte varit på dagordningen de senaste åren och att det inte är aktuellt med att ersätta barnmorskor.

– Vi vill inte ytterligare öka riskerna kring en förlossning. Om vi subventionerar skulle vi uppmuntra till fler hemförlossningar.

Kring Göteborg finns det barnmorskor som erbjuder kvinnor hjälp då de ska föda i hemmet.

Hjälpen nära

– Där är det nära till sjukhuset, men det är inte samma situation i Åmål eller Otterbäcken. Om vi subventionerar handlar det inte om jämlik vård. En förlossning, som innan anses som riskfri, kan lätt förvandlas till en risk, betonar Jonas Andersson.

Förra veckan skrev vi om antalet hemförlossningar ökar i Danmark, men i Sverige handlade det bara om cirka 100 under 2015.

Det är bara två landsting, Stockholm och Västerbotten som ersätter barnmorskor som utför hemförlossningar.

Inte aktuellt

Jonas Andersson (L), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, säger att frågan inte varit på dagordningen de senaste åren och att det inte är aktuellt med att ersätta barnmorskor.

– Vi vill inte ytterligare öka riskerna kring en förlossning. Om vi subventionerar skulle vi uppmuntra till fler hemförlossningar.

Kring Göteborg finns det barnmorskor som erbjuder kvinnor hjälp då de ska föda i hemmet.

Hjälpen nära

– Där är det nära till sjukhuset, men det är inte samma situation i Åmål eller Otterbäcken. Om vi subventionerar handlar det inte om jämlik vård. En förlossning, som innan anses som riskfri, kan lätt förvandlas till en risk, betonar Jonas Andersson.