18 aug 2016 06:00

19 okt 2016 15:10

En bro för nya affärsmöjligheter

SKÖVDE: Högskolan startar pilotprojekt med Migrationsverket

Nu startar ett pilotprojekt på högskolan med bidrag från Migrationsverket.
Lokala företagare ska matchas med akademiker från Iran och Afghanistan för att hitta nya affärsmöjligheter.

Invandrade akademiker från Iran och Afghanistan, som har kunskap om och kontakter med marknaden i sina tidigare hemländer, kan hjälpa företag i Västra Götaland att hitta nya affärsmöjligheter.

Kan återvända

Samtidigt öppnar man ett fönster och en möjlighet till eventuell återvandring.

Det är tanken med pilotprojektet Bridge (bro) som nyligen drog i gång på Högskolan i Skövde. Idén kom från konsulten Pia Gustafsson och i projektet arbetar hon tillsammans med Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, och Bahram Hooshyar Yousefi, teknologie doktor från Iran.

Värdefull kunskap

– Vi som myndighet ska bidra till integrationen och ta vara på den värdefulla kunskap som invandrarna har. Det kan Skaraborgs näringsliv dra nytta av, säger Stefan Tengblad.

Det handlar inte bara om att öppna för återvandring utan snarare om att skapa nya arbetstillfällen, både här och i Iran och i Afghanistan.

– Det finns enorma affärsmöjligheter i de här länderna, och de är inne i ett gynnsamt skede. Det fanns sanktioner mot Iran fram till för ett tag sedan, men nu har nya möjligheter öppnats, säger Stefan Tengblad.

I projektet vill man engagera 30 akademiker som även är entreprenörer. De ska ha permanent uppehållstillstånd i Sverige men ännu inte ansökt om medborgarskap.

Nya marknader

De ska under hösten matchas med intresserade små och mellanstora företag i Västra Götaland för att påbörja samarbeten som kan handla om import eller export, eller att kanske starta ett nytt företag i något av länderna.

– Många företag är i behov av nya marknader. Här är företagen exempelvis duktiga på tillverkning men de saknar kunskaper om hur man gör affärer i andra länder. Vi väljer ut akademiker som känner till det, och som har kontakter och nätverk, säger Stefan Tengblad.

Bahram Hooshyar Yousefi menar att mycket handlar om att sammanföra människor från olika kulturer.

– Vi ska förena människor och alla vinner på det här. Migrationsverket, företagen, högskolan och folket. Det här kan hjälpa människor till ett bättre liv och det är en hållbar utveckling.

– Iran har långa affärsförbindelser med Sverige och svenskar har gott rykte i Iran. Man litar på svenskar och anser att produkterna håller en hög kvalitet.

Kan spridas

Projektet ska mynna ut i en modell för hur kontakterna kan se ut och om det fungerar bra kan Bridge spridas till fler orter och lärosäten.

Målet är att få ett fungerande samarbete mellan fem företag och fem akademiker för att efter fyra, fem månader kunna utvärdera hur projektet fungerar.

– Det här kan även bli en startpunkt för mer forskning och ett längre samarbete med Migrationsverket. Det är viktigt för svensk ekonomi, säger Stefan Tengblad.

Projektet finansieras av Migrationsverket med 200 000 kronor och högskolan som står för delar av lönekostnaderna. Migrationsverket bidrar med pengar ur potten för ”projektstöd för frivillig återvandring”.

Invandrade akademiker från Iran och Afghanistan, som har kunskap om och kontakter med marknaden i sina tidigare hemländer, kan hjälpa företag i Västra Götaland att hitta nya affärsmöjligheter.

Kan återvända

Samtidigt öppnar man ett fönster och en möjlighet till eventuell återvandring.

Det är tanken med pilotprojektet Bridge (bro) som nyligen drog i gång på Högskolan i Skövde. Idén kom från konsulten Pia Gustafsson och i projektet arbetar hon tillsammans med Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, och Bahram Hooshyar Yousefi, teknologie doktor från Iran.

Värdefull kunskap

– Vi som myndighet ska bidra till integrationen och ta vara på den värdefulla kunskap som invandrarna har. Det kan Skaraborgs näringsliv dra nytta av, säger Stefan Tengblad.

Det handlar inte bara om att öppna för återvandring utan snarare om att skapa nya arbetstillfällen, både här och i Iran och i Afghanistan.

– Det finns enorma affärsmöjligheter i de här länderna, och de är inne i ett gynnsamt skede. Det fanns sanktioner mot Iran fram till för ett tag sedan, men nu har nya möjligheter öppnats, säger Stefan Tengblad.

I projektet vill man engagera 30 akademiker som även är entreprenörer. De ska ha permanent uppehållstillstånd i Sverige men ännu inte ansökt om medborgarskap.

Nya marknader

De ska under hösten matchas med intresserade små och mellanstora företag i Västra Götaland för att påbörja samarbeten som kan handla om import eller export, eller att kanske starta ett nytt företag i något av länderna.

– Många företag är i behov av nya marknader. Här är företagen exempelvis duktiga på tillverkning men de saknar kunskaper om hur man gör affärer i andra länder. Vi väljer ut akademiker som känner till det, och som har kontakter och nätverk, säger Stefan Tengblad.

Bahram Hooshyar Yousefi menar att mycket handlar om att sammanföra människor från olika kulturer.

– Vi ska förena människor och alla vinner på det här. Migrationsverket, företagen, högskolan och folket. Det här kan hjälpa människor till ett bättre liv och det är en hållbar utveckling.

– Iran har långa affärsförbindelser med Sverige och svenskar har gott rykte i Iran. Man litar på svenskar och anser att produkterna håller en hög kvalitet.

Kan spridas

Projektet ska mynna ut i en modell för hur kontakterna kan se ut och om det fungerar bra kan Bridge spridas till fler orter och lärosäten.

Målet är att få ett fungerande samarbete mellan fem företag och fem akademiker för att efter fyra, fem månader kunna utvärdera hur projektet fungerar.

– Det här kan även bli en startpunkt för mer forskning och ett längre samarbete med Migrationsverket. Det är viktigt för svensk ekonomi, säger Stefan Tengblad.

Projektet finansieras av Migrationsverket med 200 000 kronor och högskolan som står för delar av lönekostnaderna. Migrationsverket bidrar med pengar ur potten för ”projektstöd för frivillig återvandring”.