18 aug 2016 14:53

18 aug 2016 14:53

Ingen åtgärd av IVO

SKÖVDE: Dödsfall

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utrett ett klagomål mot Skövdes socialtjänst sedan en person med boendestöd hittats död.

Personen hade strax före sin död förra våren ansökt om bostad med särskild service (LSS) inom socialpsykiatrin, och beviljats stödinsats i hemmet efter en överenskommelse i samband med en sjukhusvistelse.

Boendestödjaren från socialtjänsten hade kontakt med personen vid två tillfällen efter utskrivning men i samband med den tredje träffen skulle äga rum gick personen inte att nå.

Flera dagar senare påträffades personen död i sin bostad, efter att förvaltaren tagit beslut om att ta sig in.

Anmälaren anser att personen, med sin sjukdomsbild och bakgrund, inte borde ha skrivits ut utan en särskild vårdplanering.

IVO har utrett klagomålet mot socialtjänstens insatser i ärendet, men finner inte att det begåtts något fel och avslutar ärendet utan åtgärd eller kritik.

Personen hade strax före sin död förra våren ansökt om bostad med särskild service (LSS) inom socialpsykiatrin, och beviljats stödinsats i hemmet efter en överenskommelse i samband med en sjukhusvistelse.

Boendestödjaren från socialtjänsten hade kontakt med personen vid två tillfällen efter utskrivning men i samband med den tredje träffen skulle äga rum gick personen inte att nå.

Flera dagar senare påträffades personen död i sin bostad, efter att förvaltaren tagit beslut om att ta sig in.

Anmälaren anser att personen, med sin sjukdomsbild och bakgrund, inte borde ha skrivits ut utan en särskild vårdplanering.

IVO har utrett klagomålet mot socialtjänstens insatser i ärendet, men finner inte att det begåtts något fel och avslutar ärendet utan åtgärd eller kritik.