18 aug 2016 18:36

19 aug 2016 08:57

Leden kan få farthinder

TRAFIK: Många kör för fort vid rondellbygge

Bilarna och bussarna kör för snabbt vid bygget av Aspörondellen. Därför kan det bli aktuellt med åtgärder för att få ned hastigheterna på Vadsboleden.

Motormännen i Skaraborg mätte nyligen hur snabbt fordonen körde genom byggplatsen vid Aspö i rusningstrafiken en eftermiddag. På en halvtimme dokumenterade man 370 fordon. Bara 60 av dessa höll den nedsatta hastigheten 30 km/h - trots att arbete pågick vid vägkanten.

Skarpa gupp

Motormännen kom fram till att digitala skyltar som visar fordonens hastighet i realtid vore en bra idé. Detta skulle få föraren att direkt upptäcka när hen kör för fort. Men Skövde kommuns gatuchef, Anna Möller, tror inte på den idén.

– Personligen tror jag inte att ljusskyltar gör någon jätteskillnad. Däremot kan man lägga ut skarpa gupp som tvingar ner farten, säger hon.

Kan det bli aktuellt att lägga ut farthinder?

– Ja, det kan det nog bli, men problemet är att få dem att ligga stilla när det är såpass mycket trafik som passerar.

Mörkekorset

De som kommer på Gamla Törebodavägen leds ner på Mariestadsvägen så länge rondellbygget pågår. Men från och med torsdagen pågår ett arbete i andra änden av Mariestadsvägen. Vid Mörkekorset har man nämligen börjat gräva ned fjärrvärmeledningar.

– Det är alltid svårt att veta hur långt ifrån man ska skylta. Det här är inga lätta gator att stänga av. Klart det kommer att påverka trafiken, säger Anna Möller.

Hon uppmanar bilisterna att svänga av på någon av Mariestadsvägens tvärgator för att minska trycket vi Mörkekorset. Arbetet där beräknas vara klart nästa fredag.

Kritiken lagt sig

När bygget av Aspörondellen startade i början av augusti fick kommunen in många klagomål på att skyltningen var oklar.

– Det där har lagt sig lite, man har hittat sina vägar. Jag hoppas de flesta förstår nu hur man ska köra.

Skövdeborna får de närmsta åren vänja sig vid vägarbeten då kommunen satsar mycket på gatorna.

Möller tror att det kommer går bra.

Hon nämner Kungsgatan och Aspelundsvägen som exempel.

– Först tror man att det inte ska gå överhuvudtaget, men oftast fungerar det ändå. Det viktigaste är att ta det lugnt med bilen, väggbyggena är en arbetsplats.

Motormännen i Skaraborg mätte nyligen hur snabbt fordonen körde genom byggplatsen vid Aspö i rusningstrafiken en eftermiddag. På en halvtimme dokumenterade man 370 fordon. Bara 60 av dessa höll den nedsatta hastigheten 30 km/h - trots att arbete pågick vid vägkanten.

Skarpa gupp

Motormännen kom fram till att digitala skyltar som visar fordonens hastighet i realtid vore en bra idé. Detta skulle få föraren att direkt upptäcka när hen kör för fort. Men Skövde kommuns gatuchef, Anna Möller, tror inte på den idén.

– Personligen tror jag inte att ljusskyltar gör någon jätteskillnad. Däremot kan man lägga ut skarpa gupp som tvingar ner farten, säger hon.

Kan det bli aktuellt att lägga ut farthinder?

– Ja, det kan det nog bli, men problemet är att få dem att ligga stilla när det är såpass mycket trafik som passerar.

Mörkekorset

De som kommer på Gamla Törebodavägen leds ner på Mariestadsvägen så länge rondellbygget pågår. Men från och med torsdagen pågår ett arbete i andra änden av Mariestadsvägen. Vid Mörkekorset har man nämligen börjat gräva ned fjärrvärmeledningar.

– Det är alltid svårt att veta hur långt ifrån man ska skylta. Det här är inga lätta gator att stänga av. Klart det kommer att påverka trafiken, säger Anna Möller.

Hon uppmanar bilisterna att svänga av på någon av Mariestadsvägens tvärgator för att minska trycket vi Mörkekorset. Arbetet där beräknas vara klart nästa fredag.

Kritiken lagt sig

När bygget av Aspörondellen startade i början av augusti fick kommunen in många klagomål på att skyltningen var oklar.

– Det där har lagt sig lite, man har hittat sina vägar. Jag hoppas de flesta förstår nu hur man ska köra.

Skövdeborna får de närmsta åren vänja sig vid vägarbeten då kommunen satsar mycket på gatorna.

Möller tror att det kommer går bra.

Hon nämner Kungsgatan och Aspelundsvägen som exempel.

– Först tror man att det inte ska gå överhuvudtaget, men oftast fungerar det ändå. Det viktigaste är att ta det lugnt med bilen, väggbyggena är en arbetsplats.