19 aug 2016 06:00

19 aug 2016 06:00

Bygger bort problem vid Eriksdalskolan

SKÖVDE: Inför skolstarten

Antalet elever som får skjuts till och från skolan i Skövde har ökat, men skolorna är inte dimensionerade för så många bilar på kort tid.
– Vi har i olika grad samma problem på alla våra skolor egentligen, säger Ingemar Linusson, fastighetschef på Skövde kommun.

Nästa vecka är det dags för skolstart i Skövde. Då ska också ombyggnationen av trafikmiljön vid Eriksdalskolan vara färdig.

– Vi har ändrat trafikföringen vid den befintliga infarten till skolan och vi har utökat antalet parkeringsplatser. Syftet är att helt och hållet få bort privata fordon från den vändplats som finns närmast skolan. Där har vi tidigare haft kaos med bussar, bilar och barn om vartannat på morgonen, säger Ingemar Linusson.

Trafikproblemet finns i olika grad vid alla skolor i Skövde.

– Det har att göra med att antalet elever som får skjuts till skolan på morgonen har ökat radikalt de senaste fem-tio åren. Våra skolor är inte dimensionerade för att ta så många bilar på kort tid, alla dyker upp vid halv åtta-åtta samtidigt som vi har skolbussar.

I dagsläget är det, säger han, också en mycket dålig trafiksituation vid Käpplundaskolan.

– Där har vi tagit fram ett förslag för att både öka parkering och zonen för att hämta och lämna. Vi har inte satt det i verket än för på andra sidan gatan finns det planer på att bygga ett bostadshus och i samband med det kommer också själva gatan att omformas. Jag hoppas att vi ska kunna göra det nästa år.

Att åtgärda trafiken vid Lundenskolan ser han också som angeläget.

– Jag kan inte säga när det kommer att ske, vi håller på att titta på Lundenskolans framtid. Det kan bli så att vi bygger om och till den, med fler elever blir trafiksituationen ännu mer angelägen att lösa. I dagsläget har vi parkering, vändzon och dessutom lastintag till köket på i stort sett samma asfaltsyta. Det är långt ifrån bra, säger Ingemar Linusson som uppmanar alla att ta det lugnt och krypköra vid lämning och hämtning.

Nästa vecka är det dags för skolstart i Skövde. Då ska också ombyggnationen av trafikmiljön vid Eriksdalskolan vara färdig.

– Vi har ändrat trafikföringen vid den befintliga infarten till skolan och vi har utökat antalet parkeringsplatser. Syftet är att helt och hållet få bort privata fordon från den vändplats som finns närmast skolan. Där har vi tidigare haft kaos med bussar, bilar och barn om vartannat på morgonen, säger Ingemar Linusson.

Trafikproblemet finns i olika grad vid alla skolor i Skövde.

– Det har att göra med att antalet elever som får skjuts till skolan på morgonen har ökat radikalt de senaste fem-tio åren. Våra skolor är inte dimensionerade för att ta så många bilar på kort tid, alla dyker upp vid halv åtta-åtta samtidigt som vi har skolbussar.

I dagsläget är det, säger han, också en mycket dålig trafiksituation vid Käpplundaskolan.

– Där har vi tagit fram ett förslag för att både öka parkering och zonen för att hämta och lämna. Vi har inte satt det i verket än för på andra sidan gatan finns det planer på att bygga ett bostadshus och i samband med det kommer också själva gatan att omformas. Jag hoppas att vi ska kunna göra det nästa år.

Att åtgärda trafiken vid Lundenskolan ser han också som angeläget.

– Jag kan inte säga när det kommer att ske, vi håller på att titta på Lundenskolans framtid. Det kan bli så att vi bygger om och till den, med fler elever blir trafiksituationen ännu mer angelägen att lösa. I dagsläget har vi parkering, vändzon och dessutom lastintag till köket på i stort sett samma asfaltsyta. Det är långt ifrån bra, säger Ingemar Linusson som uppmanar alla att ta det lugnt och krypköra vid lämning och hämtning.