19 aug 2016 18:29

19 aug 2016 18:29

Inget lärarlönelyft vid flera av fristående förskolorna

SKÖVDE: 90 procent av fristående förskolor i landet får inte lönelyft

Anställda på flera fristående förskolor i Skövde blir snuvade på det statliga Lärarlönelyftet. Skälet är att skolorna inte drivs av en skolhuvudman, och därmed kan de inte söka pengar från Skolverket till lönelyftet.

Regeringen satsar tre miljarder kronor i sitt statliga lärarlönelyft under läsåren 2016-2017, och omkring 60 000 anställda vid landets skolor ska få del av pengarna. Lärare, fritidspedagoger och förskollärare ges högre löner med de statliga pengarna som beräknas ge ett lönelyft på mellan 2 500 - 3 500 kronor i månaden.

Friskolor

Men pengarna kommer inte de anställda vid många av de fristående förskolorna till godo. I landet finns det nästan 2 700 fristående förskolor och av dem är det drygt 90 procent som inte får del av statens lönesatsning.

Kravet för att få söka pengar inom lärarlönelyftet från Skolverket är att den sökande är skolhuvudman, vilket flertalet av de fristående förskolorna inte är.

Inom organisationen Friskolornas riksförbund är man kritisk och menar att konkurrensen blir snedvriden när enbart kommunala och några få stora fristående skolhuvudmän får bidrag. Förbundet vill ha lika villkor för alla förskolor och fritidshem.

Skövde kommuns del av den statliga kakan blir 16, 3 miljoner kronor som man fördelar på sin anställda skolpersonal, av de pengarna lägger man tio procent på förskolor och fritidshem.

Resterande summa lägger man på grundskolan, gymnasiet och elevhälsan. Men det blir långt ifrån alla inom Skövdes skolväsende som får ta del av lärarlönelyftet.

– Pengarna räcker bara till cirka 30 procent av lärarna på skolorna i Skövde, så de flesta blir utan lönelyft, säger Bengt Wahlberg, ordförande för Lärarförbundet i Skövde.

Men vi har inte hört några reaktioner från medlemmar inom de privata fristående förskolorna. I det här så har regeringen helt enkelt tänkt fel när man exkluderat de fristående förskolorna, säger Bengt Wahlberg.

Regeringen satsar tre miljarder kronor i sitt statliga lärarlönelyft under läsåren 2016-2017, och omkring 60 000 anställda vid landets skolor ska få del av pengarna. Lärare, fritidspedagoger och förskollärare ges högre löner med de statliga pengarna som beräknas ge ett lönelyft på mellan 2 500 - 3 500 kronor i månaden.

Friskolor

Men pengarna kommer inte de anställda vid många av de fristående förskolorna till godo. I landet finns det nästan 2 700 fristående förskolor och av dem är det drygt 90 procent som inte får del av statens lönesatsning.

Kravet för att få söka pengar inom lärarlönelyftet från Skolverket är att den sökande är skolhuvudman, vilket flertalet av de fristående förskolorna inte är.

Inom organisationen Friskolornas riksförbund är man kritisk och menar att konkurrensen blir snedvriden när enbart kommunala och några få stora fristående skolhuvudmän får bidrag. Förbundet vill ha lika villkor för alla förskolor och fritidshem.

Skövde kommuns del av den statliga kakan blir 16, 3 miljoner kronor som man fördelar på sin anställda skolpersonal, av de pengarna lägger man tio procent på förskolor och fritidshem.

Resterande summa lägger man på grundskolan, gymnasiet och elevhälsan. Men det blir långt ifrån alla inom Skövdes skolväsende som får ta del av lärarlönelyftet.

– Pengarna räcker bara till cirka 30 procent av lärarna på skolorna i Skövde, så de flesta blir utan lönelyft, säger Bengt Wahlberg, ordförande för Lärarförbundet i Skövde.

Men vi har inte hört några reaktioner från medlemmar inom de privata fristående förskolorna. I det här så har regeringen helt enkelt tänkt fel när man exkluderat de fristående förskolorna, säger Bengt Wahlberg.