19 aug 2016 16:37

19 aug 2016 16:45

Skövdeelev får rätt i kammarrätten

JÖNKÖPING: Avslår kommunens överklagande

Den elev som fick avslag av Skövde kommun gällande LSS-boende har fått rätt.
Kammarrätten avslår kommunens överklagande och fastställer förvaltningsrättens dom.

I januari uppmärksammade SLA för första gången fallet med eleven från Skövde som beviljats bostad enligt LSS under sin utbildning på Rudbecksgymnasiet i Tidaholm.

Eleven fick först rätt till bostad med specialträning, men när hen bytte program drog vård- och omsorgsnämnden i Skövde in bostaden eftersom skolan inte ställde samma krav för det programmet samt att man ansåg att det är pendlingsavstånd mellan skolan och hemmet.

Familjen bor på landet och resan till skolan tar två timmar enkel väg.

Eleven överklagade kommunens avslag och förvaltningsrätten gav eleven rätt. I domen står att rätten inte funnit att kommunen har haft möjlighet att ompröva det ursprungliga beslutet till elevens nackdel.

Nämnden överklagade till kammarrätten som avslår överklagandet och helt går på förvaltningsrättens linje.

Eleven hade till kammarrätten även yrkat ersättning för de omkostnader som uppkommit i väntan på att fallet ska avgöras samt skadestånd, men rätten avvisar det då man inte utövar tillsyn över Skövde kommun och inte kan pröva det yrkandet.

Omkostnaderna handlar bland annat om att familjen köpt en lägenhet i Tidaholm till eleven.

I januari uppmärksammade SLA för första gången fallet med eleven från Skövde som beviljats bostad enligt LSS under sin utbildning på Rudbecksgymnasiet i Tidaholm.

Eleven fick först rätt till bostad med specialträning, men när hen bytte program drog vård- och omsorgsnämnden i Skövde in bostaden eftersom skolan inte ställde samma krav för det programmet samt att man ansåg att det är pendlingsavstånd mellan skolan och hemmet.

Familjen bor på landet och resan till skolan tar två timmar enkel väg.

Eleven överklagade kommunens avslag och förvaltningsrätten gav eleven rätt. I domen står att rätten inte funnit att kommunen har haft möjlighet att ompröva det ursprungliga beslutet till elevens nackdel.

Nämnden överklagade till kammarrätten som avslår överklagandet och helt går på förvaltningsrättens linje.

Eleven hade till kammarrätten även yrkat ersättning för de omkostnader som uppkommit i väntan på att fallet ska avgöras samt skadestånd, men rätten avvisar det då man inte utövar tillsyn över Skövde kommun och inte kan pröva det yrkandet.

Omkostnaderna handlar bland annat om att familjen köpt en lägenhet i Tidaholm till eleven.