20 aug 2016 06:00

20 aug 2016 08:53

"Viktigt med trygghet"

SKÖVDE: Skövdebostäder skapar bosocial enhet

Öka tryggheten, trivseln och den sociala inkluderingen – Skövdebostäders nya bosociala enhet ska snart startas och dess uppgifter är flera och viktiga.
– Arbetet sker inte bara ur Skövdebostäders perspektiv, utan för hela Skövde, säger vd:n Dan Sandén.

Den nya bosociala enheten hos Skövdebostäder ska börja sitt arbete redan under hösten. Nu pågår rekryteringen till enheten som totalt ska bestå av fyra medarbetare.

– Men då det handlar om stora och viktiga frågor kommer all personal att inkluderas på olika sätt. Vi har fokus på att bygga eftersom det är en stor brist på bostäder, men vi får inte glömma bort det andra, säger Dan Sandén.

Och egentligen handlar arbetet i den nya enheten inte bara om Skövdebostäder och bolagets hyresgäster, utan om hela Skövde.

Ökad integration

– Enheten ska hantera allt som rör social hållbarhet, det är ett brett begrepp och går inte att förklarar med några få ord. Men några av de viktigaste delarna är att öka tryggheten och trivseln och att alla ska känna sig inkluderade i samhället. Det handlar också om rätten till bostad, medbestämmande, ökad integration och mångfald och minskad segregation.

Rent praktiskt kommer enheten bland annat att arbeta med sociala aktiviteter som fritidsverksamheten i bolaget.

Sedan tidigare har det talats mycket om ekonomisk och ekologisk hållbarhet i samhället, därtill kommer nu social hållbarhet.

– De tre tillsammans ska leda oss mot ett bättre samhälle. Arbetet ska genomsyra hela samhället och vi kommer också att samarbeta med kommunen, myndigheter och andra fastighetsägare.

Enligt Sandén handlar det om att bygga ihop staden.

– Både praktiskt, genom att bygga bort industriområden och skogsområden som ligger mellan bostadsområden och försvårar möten mellan människor, men också genom att skapa mötesplatser och förutsättningar för alla att känna sig delaktiga.

Ny utredning

Bakgrunden till enheten är en utredning som Sandén lett för Sabo:s räkning (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) där fokus har varit på hur bostadsföretagen i Sverige kan bidra till ett bättre samhälle.

– Det i en tid när den sociala utsattheten ökar, liksom otryggheten och den psykiska ohälsan. Utanförskap kan leda till sådant som pågår inte minst i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Även inom Skövdebostäder ser man tendenser till att störningsärendena ökar.

– Med arbetet inom den nya enheten hoppas vi kunna förebygga störningar och skapa ökad trivsel och trygghet. I förlängningen är detta samhällsekonomiskt bra.

Den nya bosociala enheten hos Skövdebostäder ska börja sitt arbete redan under hösten. Nu pågår rekryteringen till enheten som totalt ska bestå av fyra medarbetare.

– Men då det handlar om stora och viktiga frågor kommer all personal att inkluderas på olika sätt. Vi har fokus på att bygga eftersom det är en stor brist på bostäder, men vi får inte glömma bort det andra, säger Dan Sandén.

Och egentligen handlar arbetet i den nya enheten inte bara om Skövdebostäder och bolagets hyresgäster, utan om hela Skövde.

Ökad integration

– Enheten ska hantera allt som rör social hållbarhet, det är ett brett begrepp och går inte att förklarar med några få ord. Men några av de viktigaste delarna är att öka tryggheten och trivseln och att alla ska känna sig inkluderade i samhället. Det handlar också om rätten till bostad, medbestämmande, ökad integration och mångfald och minskad segregation.

Rent praktiskt kommer enheten bland annat att arbeta med sociala aktiviteter som fritidsverksamheten i bolaget.

Sedan tidigare har det talats mycket om ekonomisk och ekologisk hållbarhet i samhället, därtill kommer nu social hållbarhet.

– De tre tillsammans ska leda oss mot ett bättre samhälle. Arbetet ska genomsyra hela samhället och vi kommer också att samarbeta med kommunen, myndigheter och andra fastighetsägare.

Enligt Sandén handlar det om att bygga ihop staden.

– Både praktiskt, genom att bygga bort industriområden och skogsområden som ligger mellan bostadsområden och försvårar möten mellan människor, men också genom att skapa mötesplatser och förutsättningar för alla att känna sig delaktiga.

Ny utredning

Bakgrunden till enheten är en utredning som Sandén lett för Sabo:s räkning (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) där fokus har varit på hur bostadsföretagen i Sverige kan bidra till ett bättre samhälle.

– Det i en tid när den sociala utsattheten ökar, liksom otryggheten och den psykiska ohälsan. Utanförskap kan leda till sådant som pågår inte minst i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Även inom Skövdebostäder ser man tendenser till att störningsärendena ökar.

– Med arbetet inom den nya enheten hoppas vi kunna förebygga störningar och skapa ökad trivsel och trygghet. I förlängningen är detta samhällsekonomiskt bra.