22 aug 2016 19:08

22 aug 2016 19:09

Skövde betalar sämst av alla på listan

FERIEJOBB

Kartläggning. Skövde kommun betalar lägst lön till feriepraktikanterna enligt SSU:s undersökning. Bästa kommunen betalar tre gånger så mycket.
– Klart att det inte är bra. Det blir ett lotteri beroende på var man bor, säger Lina Ahl, ordförande för SSU Skaraborg.

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU) undersöker årligen hur mycket – eller lite – Sveriges kommuner betalar sina feriepraktikanter.

Under sommaren som gick bytte nästan 400 gymnasieungdomar i Skövde glödlampor, rensade ogräs eller läste sagor för barn. För detta fick de 40 kronor i timmen. I Håbo kommun, mellan Enköping och Stockholm, betalade man mer än tre gånger så mycket: 122 kronor i timmen.

Jätteskillnad

För 18-åringarna som arbetade 35 timmar i veckan i tre veckor är skillnaden hela 8 610 kronor om man jämför Skövde och Håbo.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) är ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Han försvarar de låga lönerna i Skövde.

– För tre år sedan gjorde vi ett vägval, skulle vi höja lönen eller skulle vi bereda alla som önskade en plats utifrån våra kriterier, säger han.

Man valde det sistnämnda.

– Det har varit vägledande för oss i arbetet. Då har kanske inte några kronor hit eller dit någon jättestor betydelse. Det är viktigare att ungdomarna får prova på ett jobb.

Jämställt

Skaraborgs SSU-bas Lina Ahl tycker att det är bra att många ungdomar erbjuds arbete och kan skaffa sig erfarenheter under somrarna.

– Men det är också oerhört viktigt att det blir jämställt i hela landet. Var man bor ska inte avgöra om man får ett feriejobb – eller hur mycket man ska tjäna, säger hon.

Håller linje

Enligt Leif Walterum justerades lönenivån senast runt 2010. Lönerna för de vuxna på arbetsmarknaden höjs emellertid varje år efter förhandlingar mellan arbetsgivare och fack. Ofta handlar det om två, tre procent.

Men Skövde kommun kommer inte att chockhöja lönerna nästa år.

– Jag stänger inga dörrar, det är möjligt att vi kommer göra någon form av justering, men det är fortsatt viktigast att kunna erbjuda så många som möjligt feriepraktik, säger han.

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU) undersöker årligen hur mycket – eller lite – Sveriges kommuner betalar sina feriepraktikanter.

Under sommaren som gick bytte nästan 400 gymnasieungdomar i Skövde glödlampor, rensade ogräs eller läste sagor för barn. För detta fick de 40 kronor i timmen. I Håbo kommun, mellan Enköping och Stockholm, betalade man mer än tre gånger så mycket: 122 kronor i timmen.

Jätteskillnad

För 18-åringarna som arbetade 35 timmar i veckan i tre veckor är skillnaden hela 8 610 kronor om man jämför Skövde och Håbo.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) är ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Han försvarar de låga lönerna i Skövde.

– För tre år sedan gjorde vi ett vägval, skulle vi höja lönen eller skulle vi bereda alla som önskade en plats utifrån våra kriterier, säger han.

Man valde det sistnämnda.

– Det har varit vägledande för oss i arbetet. Då har kanske inte några kronor hit eller dit någon jättestor betydelse. Det är viktigare att ungdomarna får prova på ett jobb.

Jämställt

Skaraborgs SSU-bas Lina Ahl tycker att det är bra att många ungdomar erbjuds arbete och kan skaffa sig erfarenheter under somrarna.

– Men det är också oerhört viktigt att det blir jämställt i hela landet. Var man bor ska inte avgöra om man får ett feriejobb – eller hur mycket man ska tjäna, säger hon.

Håller linje

Enligt Leif Walterum justerades lönenivån senast runt 2010. Lönerna för de vuxna på arbetsmarknaden höjs emellertid varje år efter förhandlingar mellan arbetsgivare och fack. Ofta handlar det om två, tre procent.

Men Skövde kommun kommer inte att chockhöja lönerna nästa år.

– Jag stänger inga dörrar, det är möjligt att vi kommer göra någon form av justering, men det är fortsatt viktigast att kunna erbjuda så många som möjligt feriepraktik, säger han.

SSU:s undersökning

133 kommuner svarade på SSU:s årliga enkät om feriejobb. Av dessa kommuner betalade Skövde kommun lägst ersättning till både 16-åringar och 18-åringar; 40 kronor i timmen.

I 16-årsklassen ligger Tibro på samma nivå, medan Töreboda betalade 42 kr/tim. Lidköping betalade 60 kr/timmen till både 16-åringar och 18-åringar.

Riksgenomsnittet visar att en 16-årig feriepraktikant fick en ersättning på 62 kronor per timme medan en 18-åring fick 70 kronor.

I undersökningen kartläggs både feriepraktik, vilket enligt SSU bör ses som en arbetsmarknadsåtgärd med syfte att erbjuda unga sysselsättning, och sommarjobb riktade åt unga där syftet är att antingen ersätta en semesterledig eller utföra ett säsongsbetonat arbete.

I den sistnämnda kategorin betalade Karlsborg 45 kr/tim, Falköping 50 kr/tim och Skara 56 kr/tim.

Källa: SSU