23 aug 2016 14:12

23 aug 2016 14:12

Arbetsförmedlingen hotas med vite

SKÖVDE

Arbetsmiljöverket hotar Arbetsförmedlingen i Skövde med ett vite på 80 000 kronor. Anledningen är att ledningen inte följt upp de åtgärder mot personalens höga arbetsbelastning som man vidtog våren 2015.

Senast den 31 oktober ska Arbetsförmedlingen ha utrett om åtgärderna fått önskad effekt, det vill säga minskad upplevd hög arbetsbelastning och stress.

Och om åtgärderna inte hjälpt ska Arbetsförmedlingen utreda orsakerna till detta och upprätta en skriftlig handlingsplan.

I planen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

 

Senast den 31 oktober ska Arbetsförmedlingen ha utrett om åtgärderna fått önskad effekt, det vill säga minskad upplevd hög arbetsbelastning och stress.

Och om åtgärderna inte hjälpt ska Arbetsförmedlingen utreda orsakerna till detta och upprätta en skriftlig handlingsplan.

I planen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.