23 aug 2016 11:09

24 aug 2016 16:07

Rådhuset kan bli till salu

”Vi har ingen ambition att äga vackra fasader”

(UPPDATERAD) Skövde kommun kan vara på väg att sälja Rådhuset vid Hertig Johans torg.
– Vi har ingen ambition att äga vackra fasader, säger Torbjörn Bergman (M).
Socialdemokraterna har motsatt sig förslaget.

Torbjörn Bergman är ordförande i kommunens servicenämnd som förvaltar kommunens fastigheter. I arbetsutskottet i förra veckan föreslogs att byggnaderna Rådhuset och Kanslihuset vid Hertig Johans torg säljs på den öppna marknaden.

Strategival

Kommunen äger fastigheten, men har ingen verksamhet i den sedan Skövde museum lämnade för ett antal år sedan. I dag är lokalerna uthyrda till ett företag som driver café och bar.

– Det är ett strategival. Kommunen har inte som affärsidé att hyra ut verksamhetslokaler till annat än det som är kommunal kärnverksamhet.

– Kommunen växer och vi bygger nästan ett gruppboende och en förskola per år. En försäljning kan vara ett sätt att frigöra kapital som kommer Skövdeborna till nytta på annat håll, säger Bergman.

– Den är inte anpassad för kommun verksamhet. Vi är glada över den verksamhet som blomstrar där i dag, men det är ordinär näringsverksamhet och inte kommunal verksamhet.

Efter branden

Rådhuset byggdes efter den stora branden 1759 och stod klart 1776. I dag är den Skövdes äldsta stenbyggnad (frånsett kyrkor). Kanslihuset är byggt 1915–1916.

Torbjörn Bergman är inte orolig för att en försäljning skulle påverka de historiska byggnaderna negativt.

– Man kan tycka att byggnaden har ett arkitektoniskt värde och är anrik, men det är många byggnader i centrala Skövde. Vi har ingen ambition att äga vackra fasader utan tror att privata fastighetsägare är bäst skickade att äga fastigheter för privat verksamhet.

Vad tror ni en försäljning kan ge i pengar?

– Det vet vi inte, men vi tror inte att det är ett dåligt läge att sälja nu med tanke på prisutvecklingen på fastigheter.

I förslaget ingår också en försäljning av Hagelbergs bygdegård till bygdegårdsföreningen för maximalt bokfört värde, 28 000 kronor.

I servicenämndens arbetsutskott motsatte sig Socialdemokraterna en försäljning av Rådhuset/Kanslihuset. SLA har sökt Ann Lindgren, 2:e vice ordförande utan framgång.

Torbjörn Bergman är ordförande i kommunens servicenämnd som förvaltar kommunens fastigheter. I arbetsutskottet i förra veckan föreslogs att byggnaderna Rådhuset och Kanslihuset vid Hertig Johans torg säljs på den öppna marknaden.

Strategival

Kommunen äger fastigheten, men har ingen verksamhet i den sedan Skövde museum lämnade för ett antal år sedan. I dag är lokalerna uthyrda till ett företag som driver café och bar.

– Det är ett strategival. Kommunen har inte som affärsidé att hyra ut verksamhetslokaler till annat än det som är kommunal kärnverksamhet.

– Kommunen växer och vi bygger nästan ett gruppboende och en förskola per år. En försäljning kan vara ett sätt att frigöra kapital som kommer Skövdeborna till nytta på annat håll, säger Bergman.

– Den är inte anpassad för kommun verksamhet. Vi är glada över den verksamhet som blomstrar där i dag, men det är ordinär näringsverksamhet och inte kommunal verksamhet.

Efter branden

Rådhuset byggdes efter den stora branden 1759 och stod klart 1776. I dag är den Skövdes äldsta stenbyggnad (frånsett kyrkor). Kanslihuset är byggt 1915–1916.

Torbjörn Bergman är inte orolig för att en försäljning skulle påverka de historiska byggnaderna negativt.

– Man kan tycka att byggnaden har ett arkitektoniskt värde och är anrik, men det är många byggnader i centrala Skövde. Vi har ingen ambition att äga vackra fasader utan tror att privata fastighetsägare är bäst skickade att äga fastigheter för privat verksamhet.

Vad tror ni en försäljning kan ge i pengar?

– Det vet vi inte, men vi tror inte att det är ett dåligt läge att sälja nu med tanke på prisutvecklingen på fastigheter.

I förslaget ingår också en försäljning av Hagelbergs bygdegård till bygdegårdsföreningen för maximalt bokfört värde, 28 000 kronor.

I servicenämndens arbetsutskott motsatte sig Socialdemokraterna en försäljning av Rådhuset/Kanslihuset. SLA har sökt Ann Lindgren, 2:e vice ordförande utan framgång.